Zrealizovali sme projekt „Revitalizácia ihriska a vybudovanie učebne v prírode

Nadácia HB Reavis – Zamestnanecký grantový program Projekt: Revitalizácia ihriska a vybudovanie učebne v prírode Získaný dar vo výške: 1.350€ Termín realizácie: 10/2016 Cieľom projektu je revitalizácia zanedbaného školského dvora vybudovaním učebne v prírode a 2 pieskovísk pre využitie vo výchovno-vzdelávacom procese detí v škôlke. Z finančných prostriedkov získaných od nadácie sme zrealizovali výsadbu 6 dospelých listnatých stromov, 24 rôznych ovocných stromov a kríkov a vybudovanie bylinkového záhonu.