Bc. Zuzana Šutá

učiteľka

Vzdelanie:

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, predškolská pedagogika – magisterské štúdium (prebieha od 2021)

Trnavská univerzia v Trnave, Pedagogická fakulta, predškolská a elementárna pedagogika – bakalársky stupeň

Pedagogická a sociálna akadémia, určianske Teplice

Kurzy a školenia:

2023

Grafomotorika v predškolskom veku

Karty cnosti – Výchova k cnostiam

2022

Logopedické cvičenia a aktivity pre deti od troch rokov

Diagnostika detskej kresby

 

staršie

Animátorský základný kurz

Kurz prvej pomoci

Práci s deťmi sa venujem od svojich 15 rokov, kedy som v dobrovoľnej službe začala vykonávať animátorku pod záštitou eRka – hnutie kresťanského spoločenstva detí. Dobrovoľnú činnosť som mala veľmi rada, vykonávala som ju svedomite a poctivo, preto som sa vo svojich 18 rokoch stala vedúcou za našu farnosť. Práca ma veľmi napĺňala a bavila, preto sme s mladými animátormi pravidelne organizovali: eRko stretnutia pre deti od 3-7 rokov a pre deti od 8-12 rokov, Detské tábory po celom Slovensku, jednodňové tábory, futbalové turnaje a podobne.

Tiež som bola členkou detského s mládežníckeho spevokolu, ktorý som neskôr viedla.

Vo svojich 18+ rokoch som sa zúčastňovala rôznych kurzov, workshopov a najväčšieho animátorského akreditovaného animátorského kurzu, ktoré sprostredkovalo eRko a ktoré mali veľký vplyv na rozvoj pedagogických zručností a práce s ľuďmi.  Neskôr som sa venovala rozvoju mladých animátorov (16+) ako školiteľka kurzu Násťročných a iných, pri ktorých som aplikovala svoje vedomosti z kurzov a aj svoje vedomosti už ako absolventka pedagogickej akadémie v Turčianskych Tepliciach.  Zároveň som vďaka škole absolvovala prax, kedy som mohla svoje vedomosti každý týždeň uplatňovať v praxi, nie len v materskej škole ale aj v školskom klube detí.

Výber vysokej školy bol pre mňa jasný, zameraný na prácu s ľuďmi a na prácu s deťmi. Vysoká škola mi poskytla ešte viac praxe a prehĺbila moje vedomosti v oblasti predškolskej pedagogiky a práce s ľuďmi, s ktorými mi pomohlo aj moje pôsobenie v UPeCe centre.

Som veľmi vďačná, že mám to šťastie pôsobiť ako učiteľka v materskej škole Pramienok, nakoľko tu zužitkujem všetky svoje predošlé skúsenosti z môjho predošlého života aj z materských škôl, kde som v minulosti pôsobila.

V mojej práci je pre mňa mimoriadne dôležité, aby rodičia cítili, že ich dieťa je v materskej škole v bezpečí a aby som deťom vytvorila pozitívne prostredie, kde sa môžu plnohodnotne a všestranne rozvíjať. Uvedomujem si, že každé dieťa je osobité, preto sa snažím dosiahnuť to najlepšie z dieťaťa v rámci jeho osobnosti a schopností. Neoddeliteľnou súčasťou výchovy a vzdelávania je rozvoj charakteru, ktorého rozvoj je mimoriadne dôležitý práve v predškolskom veku. Verím, že všetko čo deti naučíme: sociálne zručnosti, návyky, slušné správanie…. v období školskej dochádzky a v dospelosti nájdu a plnohodnotne využijú. Riadim sa heslom: ,,Nie každý bude génius, no každý dokáže byť dobrý a slušný človek.“  Počas pobytu v Pramienku sa snažím Vašim deťom, sprostredkovať harmonické detstvo a hravou formou a zážitkovou pedagogikou ich pripraviť na školu.