Pochod svätých

katarina racz

03 novembra 2022

Nekomentované

Milí rodičia,

 

2.11.2022 sa v našej materskej škole konal 2. ročník Pochodu svätých.

 

V tento deň poctili našu materskú školu svojou prítomnosťou Panna Mária, Sv. Ján Pavol II., Sv. Peter., Sv. Martin, Sv. Filoména, Sv. Klára, Archanjel Gabriel, Sv. Juraj, Sv. Mikuláš, Sv. Barbora a Sv. Josemaría.

 

Po predstavení kostýmov detí, sme spoločne putovali ku kostolu Povýšenia svätého kríža na Daliborovom námestí, kde nás už čakali rodičia.

Po krátkej modlitbe za našich zosnulých s Otcom Jakubom, sme spoločne zapálili aj sviečky, ktoré sme uložili ku krížu. 

 

Spolu s rodičmi sme potom vrátili späť do škôlky, kde Otec Jakub odslúžil v školskej kaplnke svätú omšu na pamiatku zosnulých.

Po nej sme strávili ešte príjemné chvíle na agapé.

 

Ďakujeme rodičom za prípravu skvelých kostýmov pre deti, a že sme mohli spolu sláviť túto sv. omšu a spomienku Všetkých zosnulých veriacich.

 

Bol to pre nás požehnaný čas.

ĎAKUJEME !

 

Tím Pramienka.