24.6.2020 Letná slávnosť

Sme nesmierne šťastní, že nám bolo dopriate stretnúť sa v kruhu rodín detí, ktoré navštevujú materskú školu Pramienok.

Každý rok je zavŕšením školského roka naša tradičná LETNÁ SLÁVNOSŤ.

 

Najmagickejším zážitkom sú, okrem radosti detí z toho, že môžu svojím rodičom predviesť, čo nové sa naučili, rovnaké detské iskričky v očiach rodičov, ktorí s láskou hľadia na svoje deti ako im kvitnú do krásy.

 

SMŠ Pramienok tento školský rok zavŕši siedmy rok svojho fungovania a môžme s veľkou cťou vysloviť slová vďaky za prítomnosť každého jedného člena posádky škôlky Pramienok a každú rodinu, pre ktorú je výchova detí k cnostiam prvoradou prioritou a zvolili si za svojho partnera v tejto neľahkej úlohe práve materskú školu Pramienok.

 

Atmostféru letnej slávnosti odštartoval krátky príhovor zástupkyne zriaďovateľa ASROW, o.z. Kataríny Rácz a riaditeľky SMŠ Pramienok Andrey Pisárčikovej, pokračovali sme programom, ktorý pani učiteľky z tried LIENOK – Katarína Bilíková, Lenka Fraňová, VČIELOK – Katarína Dluhá, Eva Bakaľárová a SOVIČIEK – Katarína Kubovicsová a Miroslava Koštálová, pripravili s deťmi. Vyvrcholením bol spoločne strávený čas pri  rozhovoroch, maškrtení koláčikov a chlebíčkov, ktoré pripravili rodičia i škôlka a najmä za radostného šantenia detí na školskom dvore. Chvíľami sme si želali, aby až zastal čas, aby sme si tieto vzácne chvíle mohli vychutnať do sýtosti.

 

Chceme sa preto aj s vami podeliť o tieto krásne momenty, ktoré nás posilňujú pokračovať v našej práci s rovnakým nadšením a vášňou ako doteraz.

 

S láskou 

Tím SMŠ Pramienok