4.11. Deň materských škôl

Dňa 4.11.2019 majú svoj sviatok všetky materské školy na svete.  Tento rok sme sa rozhodli zapojiť do aktivít spojených so oslavou dňa materských škôl a to tak, že sme sa zapojili do ZBIERKY BÁSNIČIEK O MATERSKEJ ŠKOLE/DNI MATERSKÝCH ŠKÔL, ktorú na Slovensku vyhlasuje Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP). Deti z triedy Sovičiek za pomoci pani učiteľky zložili básničku a prihlásili sa do zbierky. Básničku našich detí si môžete prečítať tu: