6. 12. Sv. Mikuláš

Sviatok Sv. Mikuláša slávime v našej materskej škole už tradične netradične. 

Deň pred 6. decembrom deti navštívy Mikuláš, nie však aby rozdal mikulášske balíčky pre ne, ale práve naopak, aby deti mohli prejaviť podporu iným deťom, ktoré majú náročnejšie životné podmienky. Pre ne každoročne naši rodičia a deti spoločne pripravia mikulášske balíky, ktoré následne odovzdáme vybranej organizácii, ktorá podporuje rodiny v núdzi. Deti mali z obdarovania veľkú radosť.

Tento rok poputujú mikulášske balíčky vďaka Sv. Mikulášovi do Azylového domu.

Veríme, že rodinám i deťom urobia radosť.

Veľká vďaka patrí aj rodičom z našej materskej školy za ich veľkorysosť.

 

6. decembra si však aj deti z našej materskej školy pri svojich nádherne pripravených papučkách našli zaslúženú odmenu. 

Tím SMŠ Pramienok