Mikulášske balíčky pre deti v núdzi

Projekt: Mikulášske balíčky pre deti v núdzi

Termín realizácie: každý rok v decembri

 

U nás každoročne čakáme sv. Mikuláša už 5.decembra, teda o deň skôr. Príde si ku nám do škôlky vyzdvihnúť balíčky, ktoré deti nachystali doma s rodičmi. Balíčky potom sv. Mikuláš odnesie a daruje ich deťom, ktoré žijú vo väčšej núdzi. Naši škôlkari sú tak motivovaní myslieť na potreby druhých ľudí. Pestujú si návyk prejaviť lásku tým, že sa rozdelia a pripravia prekvapenie pre iné deti. Na sv. Mikuláša sa vždy tešíme a pekne ho privítame pesničkou a plným košom balíčkov. Na druhé ráno 6.decembra aj nás v škôlke čaká prekvapenie, ktoré sv. Mikuláš v noci priniesol každému z nás.