Adventné dieľničky a Deň otvorených dverí v SMŠ Pramienok

Milí rodičia,  pozývame Vás  v piatok 29.11.2019 o 15,30 do SMŠ Pramienok na tvorivé adventné dielničky, kde si spolu zažijeme tvorivú atmosféru SMŠ Pramienok.  Spolu s deťmi si budete môcť pripraviť rôzne vianočné ozdôbky, či vianočné pozdravy.    Rodičia zo SMŠ Pramienok sa môžu prihlasovať u pani učeteliek z triedy svojho dieťatka.  Rodičia, ktorí chcú spoznať SMŠ Pramienok prosíme, aby sa prihlásili cez registračný formulár.    Tešíme sa na vás tím SMŠ Pramienok.