Aj vďaka nadácii ČSOB máme od šk. roka 2019/2020 novú rampu

Nadácia ČSOB – Zamestnanecký grantový program 2018/2019
Projekt: Škôlka a škola bez bariér
Získaný dar vo výške: 5.000€
Termín realizácie: 6-7/2019

Cez letné prázdniny sa nám podarilo zrealizovať dlho plánovaný projekt výstavby bezbariérového vstupu – rampy pre vozíčkarov a kočíky – do priestorov materskej školy. Rampa poslúži aj pre deti a ich rodičov, ktoré  navštevujú ŠKD v Spojenej škole Sv. rodiny. 

 

Vďaka podpore Nadácie ČSOB sa nám podarilo zabezpečiť bezpečný a dostupný vstup do materskej školy pre najmenšie deti v predškolskom veku, ktoré navštevujú materskú školu už od 2 rokov, pre deti s telesnými obmedzeniami zo základnej školy – Spojená škola Svätej rodiny ako aj pre rodičov, starých rodičov, ktorí prichádzajú do materskej školy a základnej školy v sprievode dieťaťa v kočíku. Materská škola Pramienok ako aj Spojená škola Sv. Rodiny urobili tak jeden malý krok vpred, aby boli prístupné aj pre deti s telesnými obmedzeniami.

 

Dobrovoľníckou prácou boli pokryté administratívno-organizačné činnosti – vypracovanie grantovej žiadosti, vybavenie stavebného povolenia, organizácia a dohľad nad stavbou.

Už čoskoro sa po rampe budú môcť prejsť naše najmenšie deti. 

 

Zostáva nám však ešte zrealizovať úpravu okolia rampy, ktoré zostalo po stavebných prácach rozbité. Takže na jesennej brigáde budeme mať určite čo robiť.

 

ĎAKUJEME Nadácii ČSOB !!!