DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2023

SMŠ Pramienok

Vyberte si termín

Máte budúceho škôlkara, či predškoláka?

Pridajte sa k nám na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ a spoznajte súkromnú materskú školu PRAMIENOK. Dozviete sa viac o našom výchovno-vzdelávacom programe i programe predškolskej prípravy.

 

Zaregistrujte sa na niektorý z termínov:

26.4.2023 (streda) v čase 9,00-10,30

3.5.2023 (streda) v čase 9,00-10,30  

17.5.2023 (streda) v čase 9,00-10,30  

24.5.2023 (streda) v čase 9,00-10,30

31.5.2023 (streda) v čase 9,00-10,30

 

Vo Vami zvolený deň Vás budeme očakávať v našej materskej škole.

Program stretnutia

9,00 – 9,15        Prívítanie a úvodné slovo

9,15 – 9,45        Predstavenie filozofie MŠ a výchovno-vzdelávacieho programu

9,45 – 10,00      Predstavenie vzdelávacích metód a princípov

10,00 – 10,30    Priestor na otázky a odpovede

 

Predstavíme vám filozofiu materskej školy

Povieme vám viac o našich hodnotách

Vysvetlíme vám, ktoré inovatívne pedagogické metódy v našej práci používame

Predstavíme predškolský program

Spoznáte náš tím

Ukážeme vám naše priestory

Zodpovieme vaše otázky

Zápis detí na šk. rok 2023/2024

Už ste rozhodnutí, tak neváhajte, pozrite si podmienky zápisu dieťaťa do našej materskej školy a pošlite nám online Žiadosť o zápis dieťaťa do SMŠ Pramienok.

V materskej škole Pramienok je každé dieťa jedinečné. Tak ako vám milí rodičia, aj nám záleží na vašich deťoch a na tom, v akom prostredí vyrastajú. Spolu s vami ich chceme pripraviť na budúcnosť. Pri našej práci kladieme preto dôraz na to, čo je dôležité.

Spoznávame spolu pestrosť a bohatstvo nášho sveta. Objavujeme krásu kultúrneho dedičstva našich predkov. Pripravujeme ich na život, v ktorom moderné technológie a znalosť iných kultúr budú zohrávať významnú úlohu.

Vedieme deti k tomu, aby dokázali porozumieť sami sebe a vedeli počúvať aj druhých. Aby komunikovali s rešpektom a úctou, dokázali obhájiť svoj názor, do svojho konania vkladali srdce a vedeli sa zastať slabších.

Spolu pracujeme na tom, aby videli zmysel a mali radosť z plnenia si každodenných povinností. Boli vytrvalí a odvážni, ak natrafia na prekážky. Vedeli rozoznať dobro, svoje rozhodnutia robili zodpovedne a prípadné chyby vnímali ako jeden z krokov na ceste poznania.

Veríme, že tieto zručnosti im pomôžu objaviť ich talenty a budúce poslanie, aby mohli naplno rozvinúť svoj potenciál a pracovať na budovaní lepšieho sveta.

Každú rodinu podporujeme v jej jedinečnej a nezastupiteľnej úlohe – výchove detí. Ak sú rodina a škola jednotné a ich hodnoty sú vo vzájomnom súlade, dokážu byť v tomto spoločnom úsilí úspešní. 

Náš záujem je rovnaký. Spokojné a šťastné dieťa.