Deň s Hejného matematikou

„Deň s Hejného matematikou“ sme odštartovali aktivitami v 3 z 12 prostredí Hejného matematiky.

 

Hejného metóda pomáha deťom objavovať matematiku a jej princípy hravou formou a s radosťou. Systém prostredí je motivačne nastavený tak, aby zachytil všetky štýly učenia sa a fungovania detskej mysle.

 

Úvod dňa začal vo včielkovej triede, kde sa deti dozvedeli o „ujovi matematikovi“ ktorý si v každej triede pripravil špeciálne úlohy.

V triede LIENKY bolo pripravených niekoľko zábavných úloh:

 • Deti pracovali v prostredí „Bludisko“ a „Labyrint“
 • Prechádzali labyrint, čím rozvíjali svoju priestorovú orientáciu, pozornosť a zrakové vnímanie.
 • Vytvárali aj vlastné bludiská z drevených kociek, aby si precvičili jemnú motoriku.

V triede VČIELKY čakali na deti úlohy plné hravého poznávania:

 • Deti merali konkrétne predmety v triede podľa neštandardnej jednotky- krok, dlaň, prst. Predmety následne porovnávali a určovali, ktorý predmet je najdlhší a najkratší.
 • Prostredníctvom krokov si uvedomovali „čo znamená celý krok“, aby sa dokázali lepšie orientovať  v priestore  a trénovali svoj odhad
 • Zvládli krokovať podľa pokynov pani učiteľka a naučili si pokyny dávať aj svojim kamarátom na štartovacom políčku
 • Vytvorili si aj vlastný krokovací pás z penových podložiek a pracovali v číselnom rade do 10.
 • Diskutovali o číselnom poradí, odpovedali na otázky súvisiace s krokovacím pasom a hravrou formou si tak utvrdili, čo nové sa naučili.

V triede SOVIČKY čakali deti náročnejšie úlohy, pri ktorých využili aj elektronické didaktické pomôcky:

 • Realizovali hru „zrkadlo“, ktorá podporuje rozvoj hemisfér a pravoľavej orientácie. Táto hra je aj predprípravou k pochopeniu „osovej súmernosti“.
 • Programovali robota a bee-botku, s ktorou sa pohybovali po štvorcovej sieti Oboznámili sa s programovaním robota, jednotlivými tlačidlami a ich nastavením a vyskúšali si aj zadanie vlastných príkazov robotovi.
 • Hrou „programujem kamaráta“ vymýšľali rôzne cesty ako sa dostať k cieľu. Ich úlohou bolo naprogramovať takú cestu, aby sa dieťa vyhlo „míne“.

 

Všetky triedy sa v týchto prostrediach vystriedali a pani učiteľky prispôsobili úlohy vždy primerane veku detí jednotlivých tried.

Deň s Hejného matematikou  sme ukončili u včielok, kde všetky lienky, včielky a sovičky získali hviezdičkovú medailu do svojich diárikov.

Zo „Dňa s Hejného matematikou“ mali radosť nie len deti, ale aj pani učiteľky, ktoré boli hrdé na svojich šikovných škôlkarov.