Detský čin pomoci

V materskej škole Pramienok sa v rámci Programu rozvoja charakteru, každý mesiac cielene venujeme vybranej cnosti. Vieme, že naše spoločné úsilie viesť deti k pozitívnym charakterovým vlastnostiam sa ich pravidelným a postupným formovaním vôle a učením zmenia na cnosti, ktoré ich budú po zvyšok života smerovať k dobru.

V mesiaci november sa s deťmi venujeme cnosti SOLIDARITA. Touto cnosťou sme nadviazali na aktivity, ktoré sme realizovali zapojením sa do kampane „Detský čin pomoci“  v spolupráci s Hnutím kresťanských spoločenstiev eRko a do spolupráce s komunitou sv. Egídia.

Cieľom kampane „Detský čin pomoci je:

  1. Učiť deti umeniu pomáhať – všímať si potreby druhých a konať zo srdca.
  2. Pomáhať ľuďom a starať sa o naše okolie (rozvoj detskej participácie).
  3. Prejaviť iniciatívu a odvahu. Vychádzať zo seba a učiť  sa prekonávať prekážky.

Hlavnou témou kampane tento rok je otázka: „Kto je môj blížny?“, na ktorú spoločne s deťmi budeme hľadať odpoveď. V rámci kampane Detský čin roka a rozvoja cnosti solidarity sme realizovali viaceré aktivity:

  1. Blížni doma: deti sa mohli zapojiť do výzvy DOBROčinov plnením rôznych výziev, ktoré pre ne pripravili pani učiteľky. Prostredníctvom nich mohli potešiť rodičov, či súrodencov, ale najmä objaviť radosť z pomoci druhým.
  2. Blížni v škôlke: „Detský čin pomoci“ – v triedach sme realizovali rôzne aktivity primerane veku detí. V každej triede sa deti rozprávali o rôznych ľuďoch,  ktorí boli zobrazení na fotografiách a spoločne sme hľadali odpoveď na otázky: „Kto je môj blížny? Kto je môj kamarát? Ako môžem niekoho potešiť, koho mám rád? Deti vyrábali srdiečka, ktorými sa potom navzájom obdarovali.

3. Blížni, ktorí sú od nás ďaleko: Deti nakreslili obrázky pre väzňov, ktoré sme v spolupráci s komunitou Sv. Egídia poslali väzňom. Našu pomoc a povzbudenie nepotrebujú len blížni doma, v škôlke, či v práci. Potešiť niekoho, na koho si nik nespomína sa cení ešte viac.

Sme hrdí, že súčasťou tímu SMŠ Pramienok sú aktívne členky našej spoločnosti Monika Vojtašáková (koordinátorka kampane Detský čin pomoci, eRko) a Katka Bíliková (členka komunity sv. Egídia).

Viac o komunite sv. Egídia a jej činnostiach nájdete na stránke: https://www.santegidio.sk/.

Viac o kampani Detský čin pomoci a činnostiach eRka nájdete na stránke: Detský čin pomoci – erko.sk, a môžete si vypočuť rozhovor v Ranných správach v RTVS s Monikou od 41. minúty, 20. sekundy https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/291511 .

Monika Vojtašáková