Informačné a telekomunikačné technológie bez použitia obrazoviek

katarina racz

31 mája 2023

Nekomentované

 

Tretí májový týždeň  mala ďalšia z našich kolegýň možnosť zúčastniť kurzu STEM v Prahe. Nakoľko metóda STEM je v súčasnej dobe veľmi obľúbená a praktizujeme ju aj pri výchovno-vzdelávacích aktivitách v našej materskej škole, veľmi sa tešíme  z toho, že sa v tejto metóde môže priamo na akreditovanom kurze vzdelávať ďalšia členka nášho pedagogického zboru a  môže si  priniesť novú inšpiráciu pre prácu s deťmi domov.

V úvode kurzu boli prezentované myšlienky metódy STEM, ktorá hovorí o prepojení predmetov ako je matematika, vedecké poznávanie, strojárstvo a získavanie technologických zručností.  Prvá časť kurzu sa zameriavala na aktivity, ktoré sa týkali rozvoja technických zručností u detí. Na pár hodín  sme sa aj my účastníci kurzu, premenili na deti, ktoré prostredníctvom lega budovali vlastné mestá, budovy, most, vežu Ukázali sme si , ako efektne a jednoducho sa dá deťom vysvetliť napr. fungovanie distribúcie elektrickej energie.

Erasmus+ CLIL

Už prvý deň kurzu sme videli a mali možnosť si vyskúšať osem aktivít metódy STEM. Prvou aktivitou bolo stavanie mesta, kde sme  podľa technického nákresu poskladali z dielikov puzzle cestu a následne pomocou lega si stavali významné budovy, ktoré sa bežne v meste nachádzajú – škola, divadlo, nemocnica a podobne. Vysvetlili sme si, že deti je potrebné učiť , aký je rozdiel medzi obvodovými múrmi a priečkami.

Nasledovala hra na elektrikára a údržbára, ktorá spočívala v tom, že do postavených budov sme  museli zaviesť podľa  nákresu aj elektrinu, kanalizáciu  a vodu pomocou špeciálnych hračkárskych potrubí. Milým spestrením aktivity boli aj rôzne zariaďovacie predmety z lega označené piktogramami spotrebičov, sme umiestňovali do vybudovaného domčeka.

Náš kreatívny deň pokračoval stavaním dominanty mesta Praha – Karlovho mostu. Pani lektorky nám vysvetlili, ako jednoducho sa dá deťom predstaviť aj táto aktivita a to najmä cez rozprávku o kráľovi Karlovi štvrtom, po ktorom je most pomenovaný. Následne  sme z lega stavali podľa inštrukcií nakreslených na papieri  most. Po skončení aktivity sme po moste prešli  a otestovali sme, či most skutočne drží.

Ďalšou aktivitou bolo stavanie veže a uvedomovanie si princípov jej stability.  Nasledovala aktivita zameraná na vodu, v ktorej išlo o to, aby sme deťom ukázali , ako funguje kanalizácia, ako môžeme vyčistiť špinavú vodu a akým spôsobom sa môže opätovne dostať do prírody. Vodohospodárske aktivity boli doplnené o pokus s filtrovaním vody.

Poslednou aktivitou prvého  dňa bola aktivita zameraná na vysvetlenie toho, akým spôsobom prichádza elektrina do našich domov. Ďalší deň  sme mali možnosť presvedčiť sa v reálnom prostredí materskej školy, ako deti tieto aktivity zaujali a s radosťou sa do nich zapájali.

Tretí deň patril digitálnym technológiám. Nakoľko téma digitalizácie je v dnešnej dobe čoraz viac diskutovanejšia a jej zavádzanie do materských škôl prináša mnohé rozporuplné názory, hneď v úvode nám pani lektorky vysvetlili, prečo je dôležité deti  už v rannom veku viesť k pochopeniu digitálneho sveta. Vo svete v ktorom žijeme, môžeme nájsť takmer v každej profesijnej oblasti robotov či rôzne digitálne prístroje, ktoré nám uľahčujú život. Možno teda predpokladať, že v budúcnosti bude náš každodenný život ešte viac spätejší s digitálnymi technológiami ako doteraz.

Zaujímavou myšlienkou potvrdzujúcou túto teóriu je aj  myšlienka Petra Máru zo spoločnosti Aplle:

„V budúcnosti budú dva typy ľudí,

tí, ktorí budú ovládaní technológiami a

tí, ktorí budú technológie ovládať.“

Preto je nevyhnutné, aby sme dokázali deti už v materských školách pripravovať na to, že v budúcnosti bude náš svet možno ešte viac digitálny, ako je teraz a je dôležité, aby mu dokázali porozumieť.

Zaujímavé na metóde STEM je aj to, že deti pripravuje na digitálnu gramotnosť už v škôlke, ale bez využitia obrazoviek. Deťom sa dajú vysvetliť princípy, ako funguje internet a iné technológie aj bez ich priameho využitia.  Namiesto ťukania do mobilov či tabletov, sú tieto aktivity viac zamerané na rozvoj logického myslenia, počítačového myslenia a tímovej spolupráce.

Ďalší deň sme opäť navštívili materskú školu a mali sme možnosť vidieť tieto aktivity v praxi. Triedu predškolákov jedna z pani lektoriek kurzu realizovala s deťmi aktivitu, ktorá bola zameraná na pochopenie toho, ako funguje internet. Deti sústredene pracovali 60 minút a aktivita ich veľmi bavila.

Posledný deň kurzu – piatok, bol viac zameraný na nás,  účastníkov kurzu a prezentovanie toho, čo sme sa počas tohto produktívneho týždňa naučili. Nakoľko sme mali možnosť vidieť počas utorku v najmladšej vekovej skupine aktivitu zameranú na stavanie mosta a videli sme, že so správnou prípravou ju hravo zvládnu aj mladšie deti, práve táto aktivita zaujala našu kolegyňu Hanku  najviac. Z kurzu si však odniesla množstvo inšpirácií pre prácu s deťmi všetkých vekových kategórií.