Eva Bakaľárová

Počas štúdia na Pedagogickej a sociálnej akadémií som získala množstvo odborných, ale hlavne praktických skúsenosti pre prácu pedagóga v materskej škole a školských kluboch detí. Akadémia na nás kládla vysoké nároky a musím povedať že som sa za ten čas naučila ešte väčšej disciplíne, zodpovednosti, trpezlivosti a sebestačnosti. Rozhodnutie pre dobrodružstvo ako au-pair v zahraničí bolo jedno z najlepších, nakoľko som mala možnosť reálne zažiť výchovno-vzdelávací proces v zariadeniach v zahraničí.

 

Ďalšie cenné skúsenosti som získala ako pedagóg v materskej škole, kedy som sa taktiež rozhodla pre pokračovanie v štúdiu externou formou a to na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, kde aktuálne študujem.

 

Chuť po progrese či už osobnostnom alebo pracovnom je pre mňa dôležitý a snáď najkrajší progres je ten „detský“ z ktorého sa teším koncom školského roka, kedy vidím čo všetko deti dosiahli, ako napredovali, jednoducho, keď sa z nemožného stáva možné a zvládnuteľné. Mám rada prírodu a šport preto aj vo voľnom čase chodievam na turistiku a bicykel. Okrem toho nepohrdnem ani dobrou literatúrou, pri ktorej viem dobre zrelaxovať.