Hana Sládečková

Túžba pracovať s deťmi ma po skončení gymnázia priviedla na pedagogickú fakultu. Tu som vyštudovala odbor predškolská a elementárna pedagogika. Už počas štúdia na vysokej škole som získavala skúsenosti s prácou s deťmi ako brigádnička v materskej škole, animátorka v školách prírode a v letných táboroch.

 

Po skončení bakalárskeho štúdia som pracovala dva roky v štátnej škôlke. Prvý rok som pracovala v najmenšej triede, kde som pomáhala s adaptáciou najmenším detičkám. Druhý rok som mala možnosť vyskúšať si prácu s predškolákmi.

 

Moja chuť ďalej sa vzdelávať v oblasti predprimárneho vzdelávania ma priviedla na externé  štúdium predškolskej pedagogiky, kde v súčasnosti ešte popri práci študujem.

 

Do materskej školy Pramienok ma priviedla najmä túžba pracovať s deťmi tak, aby sa rozvíjali nielen po fyzickej a vedomostnej stránke, ale rovnako aj po tej duchovnej. Najväčší prínos vidím v systéme výučby prostredníctvom cností, ktoré sa každý mesiac zameriavajú na inú oblasť osobnosti a návykov dieťaťa. Rovnako ma oslovila myšlienka úzkej spolupráce rodiny a školy pri výchove a vzdelávaní detí, ktorá sa v škôlke buduje aj vďaka tútorským stretnutiam.

 

Vo voľnom čase rada čítam knihy, športujem a chodím na turistiku.