Hana Sládečková

Bc. Hana Sládečková

učiteľka MŠ a učiteľka anglických blokov Jolly Phonics a CLIL

Vzdelanie:

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, predškolská pedagogika – magisterské štúdium (prebieha od 2021)

Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Predškolská a elementárna pedagogika, bakalársky stupeň

Kurzy a školenia:

2023

Erasmus+ – Content and Language Integrated Learning course, Practical Methodology for Pre-Primary and Primary CLIL Teachers, Írsko, Dublin

Erasmus+ – týždenný kurz Technical and digital education for children – metóda STEM, Česká republika, Praha

Grafomotorika hravo

Infra Slovakia: Konferencia Hlava, ramená VI.

Temperament

Rozdiely chlapci a dievčatá

2022

Timemanažment

Kurz prvej pomoci

Jiří Halda: Kedy je dieťa naozaj pripravené do školy

Erasmus+ – Jobshadowing v súkromnej materskej škola v Poľsku – Przedszkole WegielekPrzedszkole na Kopcu

Túžba pracovať s deťmi ma po skončení gymnázia priviedla na pedagogickú fakultu. Tu som vyštudovala odbor predškolská a elementárna pedagogika. Už počas štúdia na vysokej škole som získavala skúsenosti s prácou s deťmi ako brigádnička v materskej škole, animátorka v školách prírode a v letných táboroch.

Po skončení bakalárskeho štúdia som pracovala dva roky v štátnej škôlke. Prvý rok som pracovala v najmenšej triede, kde som pomáhala s adaptáciou najmenším detičkám. Druhý rok som mala možnosť vyskúšať si prácu s predškolákmi.

Moja chuť ďalej sa vzdelávať v oblasti predprimárneho vzdelávania ma priviedla na externé  štúdium predškolskej pedagogiky, kde v súčasnosti ešte popri práci študujem.

Do materskej školy Pramienok ma priviedla najmä túžba pracovať s deťmi tak, aby sa rozvíjali nielen po fyzickej a vedomostnej stránke, ale rovnako aj po tej duchovnej. Najväčší prínos vidím v systéme výučby prostredníctvom cností, ktoré sa každý mesiac zameriavajú na inú oblasť osobnosti a návykov dieťaťa. Rovnako ma oslovila myšlienka úzkej spolupráce rodiny a školy pri výchove a vzdelávaní detí, ktorá sa v škôlke buduje aj vďaka tútorským stretnutiam.

Vo voľnom čase rada čítam knihy, športujem a chodím na turistiku.