Harmonogram školského roka 2021/2022

Dni voľna Termín Otvorenie škôlky Poznámka
Začiatok šk. roku   2.9.2021  
Riaditeľské voľno 13.9.2021 14.9.2021 Dopravná uzávera – návšteva sv. otca Františka
Jesenné prázdniny 28. – 29.10.2021 2.11.2021 škôlka v prevádzke do 28.10.2021
Riaditeľské voľno 29.10.2021 Formácia a vzdelávanie učiteľov
Vianočné prázdniny 23.12.2020 -7.1.2021 10.1.2022 škôlka je počas vianočných prázdnin zatvorená
Polročné prázdniny 4.2.2022   škôlka v prevádzke
Jarné prázdniny 28.2.-4.3.2021   škôlka v prevádzke
Veľkonočné prázdniny 14.4.-19.4.2022 20.4.2022 škôlka je počas veľkonočných prázdnin zatvorená
Letné prázdniny 1.7.-31.8.2022 29.7.2022 škôlka v prevádzke do 29.7.2022
Začiatok šk. roku 2022/2023   5.9.2022  
  Termín PROGRAM PRE DETI Termín PROGRAM S RODINAMI
SEPTEMBER 2.9.2021 štvrtok Otvorenie školského roka 11.9.2021 sobota SOBOTA S RODINAMI – piknik
7.9.2021 utorok 8,15 Slávnostná Sv. Omša v kaplnke Spojenej školy Sv. Rodiny 20.9.2021 pondelok Stretnutie rodičov a školy
21.9.2021 utorok 9,00 Plavecký kurz Včielky – 1. hodina 20.9.2021 pondelok BAZÁR JEDNOTNÉHO OBLEČENIA – Zber oblečenia
23.9.2021 štvrtok 9,00 Plavecký kurz Sovičky – 1. hodina 21.9.2021 utorok BAZÁR JEDNOTNÉHO OBLEČENIA – Zber oblečenia
24.9.2021 piatok Divadlo Kotkodák      
27.9.2021 pondelok 14,30 Depistáž Logopedička 22.9.2021 streda BAZÁR JEDNOTNÉHO OBLEČENIA – Predaj oblečenia
28.9.2021 utorok 9,00 Plavecký kurz Včielky – 2. hodina 24.9.2021 piatok BAZÁR JEDNOTNÉHO OBLEČENIA – Predaj oblečenia
29.9.2021 streda Športový deň
HÝB SA PRAMIENOK
     
30.9.2021 štvrtok 9,00 Plavecký kurz Sovičky – 2. hodina      
OKTÓBER 5.10.2021 utorok 9,00-10,00 Plavecký kurz Včielky – 3. hodina 9.10.2021 sobota Jesenná brigáda (alt. 1)
7.10.2021 štvrtok 9,00-10,00 Plavecký kurz Sovičky – 3. hodina 16.10.2021 streda Jesenná brigáda (alt. 2)
12.10.2021 utorok 9,00-10,00 Plavecký kurz Včielky – 4. hodina 29.10.2021 piatok Riaditeľské voľno
14.10.2021 štvrtok 9,00-10,00 Plavecký kurz Sovičky – 4. hodina      
19.10.2021 utorok 9,00-10,00 Plavecký kurz Včielky – 5. hodina      
21.10.2021 štvrtok 9,00-10,00 Plavecký kurz Sovičky – 5. hodina      
26.10.2021 utorok 9,00-10,00 Plavecký kurz Včielky – 6. hodina      
28.10.2021 štvrtok POCHOD VŠETKÝCH SVäTÝCH      
NOVEMBER 2.11.2021 utorok 9,00-10,00 Plavecký kurz Včielky – 7. hodina 2.-16.11.2021   Tútorské stretnutia s rodičmi
4.11.2021 štvrtok 9,00-10,00 Plavecký kurz Sovičky – 6. hodina 6.11.2021 sobota 1. VÝLET OTCOV – PÚŠŤANIE ŠARKANOV
9.11.2021 utorok 9,00-10,00 Plavecký kurz Včielky – 8. hodina 25.11.2021 štvrtok 16,00-18,30 Adventné dielničky pre rodičov
11.11.2021 štvrtok 9,00-10,00 Plavecký kurz Sovičky – 7. hodina 29.11.2021 pondelok Vyhlásenie zbierky na pomoc rodinám v hmotnej núdzy
16.11.2021 utorok 9,00-10,00 Plavecký kurz Včielky – 9. hodina      
18.11.2021 štvrtok 9,00-10,00 Plavecký kurz Sovičky – 8. hodina      
23.11.2021 utorok 9,00-10,00 Plavecký kurz Včielky – 10. hodina      
25.11.2021 štvrtok 9,00-10,00 Plavecký kurz Sovičky – 9. hodina      
DECEMBER 2.12.2021 štvrtok 9,00-10,00 Plavecký kurz Sovičky – 10. hodina 8.12.2021 streda 8,15 Svätá omša
3.12.2021 piatok Mikuláš v Pramienku 13.12.2021 pondelok Ukončenie zbierky pre rodiny v hmotnej núdzi +  ponožky
14.12.2021 utorok 15,30 Vianočná besiedka Lienky 14.12.2021 utorok 15,30 Vianočná besiedka Lienky
15.12.2021 streda 16,00 Vianočná besiedka Včielky 15.12.2021 streda 16,00 Vianočná besiedka Včielky
16.12.2021 štvrtok 16,00 Vianočná besiedka Sovičky 16.12.2021 štvrtok 16,00 Vianočná besiedka Sovičky
JANUÁR       22.1.2022 sobota 2. Výlet otcov – zimná turistika/sánkovačka/návšteva múzea
      29.1.2021 štvrtok 2. Výlet otcov – zimná turistika/sánkovačka/návšteva múzea
FEBRUÁR       7.-18.2.2022   Tútorské stretnutia s rodičmi
MAREC       2.3.2022   8,15 Svätá omša (Popolcová streda)
      26.3.2022   3. VÝLET OTCOV
APRÍL       8.4.2022 piatok 15,00 -18,00 VEĽKONOČNÉ DIEĽNIČKY
MÁJ       14.5.2022   4. VÝLET OTCOV
      16.5.-27.5.2021   Tútorské stretnutia s rodičmi
JÚN       16.6.2022 štvrtok Letná slávnosť
      18.6.2022 sobota Sobota s rodinami – opekačka/splav (alt. 1)
      25.6.2022 sobota Sobota s rodinami – opekačka/splav (alt. 2)
      29.6.2022 streda 8,15 Sv. omša ku koncu šk. roka

 

Včielky – utorok   Sovičky – štvrtok
1. hodina 21.9. 9,00-10,00   1. hodina 23.9. 9,00-10,00
2. hodina 28.9. 9,00-10,00   2. hodina 30.9. 9,00-10,00
3. hodina 5.10. 9,00-10,00   3. hodina 7.10. 9,00-10,00
4. hodina 12.10. 9,00-10,00   4. hodina 14.10. 9,00-10,00
5. hodina 19.10. 9,00-10,00   5. hodina 21.10. 9,00-10,00
6. hodina 26.10. 9,00-10,00   6. hodina 4.11. 9,00-10,00
7. hodina 2.11. 9,00-10,00   7. hodina 11.11. 9,00-10,00
8. hodina 9.11. 9,00-10,00   8. hodina 18.11. 9,00-10,00
9. hodina 16.11. 9,00-10,00   9. hodina 25.11. 9,00-10,00
10. hodina 23.11. 9,00-10,00   10. hodina 2.12. 9,00-10,00
Kalendár tútorských stretnutí s  rodinami
2.-16. november 2021
7.-18. február 2022
16.-27. máj 2022

Duchovná formácia je poskytovaná vo forme duchovnej obnovy. Za duchovnú obnovu zodpovedá Opus Dei, osobná prelatúra Katolíckej Cirkvi, www.opusdei.sk.

Pred duchovnou obnovou ako aj počas duchovnej obnovy je možnosť sv. spovede.

Program duchovnej obnovy pre ženy:

  • Rozjímanie s kňazom
  • Prednáška
  • Rozjímanie s kňazom
  • Spytovanie svedomia
  • Sv. omša

Miesto: Kultúrno-vzdelávacie centrum ISTER, Lazaretská 33, Bratislava – St. mesto. www.ister-centrum.sk 

Vzhľadom na súčasnú situáciu ohľadne pandémie sú duchovné obnovy pre ženy realizované online.

Duchovná obnova január 2021

Duchovná obnova február 2021

Duchovná formácia je poskytovaná vo forme duchovnej obnovy. Za duchovnú obnovu zodpovedá Opus Dei, osobná prelatúra Katolíckej Cirkvi, www.opusdei.sk.

Pred duchovnou obnovou ako aj počas duchovnej obnovy je možnosť sv. spovede.

 

V septembri budú dve duchovné obnovy v Dowine:

– v stredu, 8. septembra, 

– v pondelok, 20. septembra

 

Program duchovnej obnovy pre mužov:

  • 17:30 h začne duchovná obnova vystavením Najsvätejšej Sviatosti v kaplnke. Následne bude v kaplnke pred vystavenou sviatosťou duchovné čítanie.
  • 18:00 h prednáška v obývačke
  • 18:45 h sp. svedomia v kaplnke
  • 19:00 rozjímanie 
  • 19:30 jednoduché požehnanie a sv. omša.

 

Miesto: Univerzitné centrum DOWINA, Námestie Slobody 26, Bratislava – St. mesto. https://dowina.org/