Dni voľna Termín Otvorenie škôlky Poznámka
Začiatok šk. roku   2.9.2019  
Jesenné prázdniny 30. – 31.10.2019 4.11.2019 škôlka v prevádzke
Vianočné prázdniny 23.12.2019 -7.1.2020 8.1.2020 škôlka je počas vianočných prázdnin zatvorená
Polročné prázdniny 3.2.2020   škôlka v prevádzke
Jarné prázdniny 17.2.-21.2.2020   škôlka v prevádzke
Veľkonočné prázdniny 9.4.-14.4.2020 19.4.2017 škôlka je počas veľkonočných prázdnin zatvorená
Letné prázdniny 1.7.2020-31.8.2020   škôlka v prevádzke do 24.7.2020
Začiatok šk. roku 2020/2021    2.9.2020  
  Termín PROGRAM PRE DETI Termín PROGRAM S RODINAMI
SEPTEMBER 17.9.2019 utorok   17.9.2019 utorok 18,00-19,00 Rodičovské združenie a voľba do Rady školy
20.9.2019 piatok 8,00 – 8,30 Slávnostná Sv. Omša – otvorenie školského roka 20.9.2019 piatok 8,00 – 8,30 Slávnostná Sv. Omša – otvorenie školského roka
21.9.2019 sobota   21.9.2019 sobota SOBOTA S RODINAMI – OPEKAČKA
23.9.2019 pondelok 14,30 Depistáž Logopedička 23.9.2019 pondelok  
OKTÓBER 3.10.2019 štvrtok 9,30 Otec Jakub u Sovičiek 3.10.2019 štvrtok  
2.10.2019 streda 9,30 Policajný psi v materskej škole 2.10.2019 streda  
7.10.2019 pondelok 14,30 Logopéd 7.10.2019 pondelok  
10.10.2019 štvrtok 10,00 Návšteva domova dôchodcov 10.10.2019 štvrtok  
14.10.2019 pondelok 14,30 Logopéd 14.10.2019 pondelok  
15.10.2019 utorok MLADÍ MEDICI: Šup umyť ruky baktérie! 15.10.2019 utorok  
17.10.2019 štvrtok 9,30 Otec Jakub u Sovičiek 17.10.2019 štvrtok  
18.10.2019 piatok 9,45-10,00 Milión detí sa modlí ruženec 18.10.2019 piatok  
19.10.2019 sobota   19.10.2019 sobota 9,00-13,00 JESENNÁ BRIGÁDA (alt. 1)
21.10.2019 pondelok 14,30 Logopéd 21.10.2019 pondelok  
24.10.2019 štvrtok   24.10.2019 štvrtok 17,00 Prednáška pre rodičov
26.10.2019 sobota   26.10.2019 sobota 9,00 – 13,00 JESENNÁ BRIGÁDA (alt. 2)
28.10.2019 pondelok 14,30 Logopéd 28.10.2019 pondelok  
31.10.2019 štvrtok 9,30 Otec Jakub u Sovičiek 31.10.2019 štvrtok  
NOVEMBER 4.11.2019 pondelok 10,30 Filharmonická škôlka pre Sovičky
14,30 Logopéd
4.11.2019 pondelok  
9.11.2019 sobota   9.11.2019 sobota 1. VÝLET OTCOV – PÚŠŤANIE ŠARKANOV
11.11.2019 pondelok 14,30 Logopéd 11.11.2019 pondelok  
14.11.2019 štvrtok 9,30 Otec Jakub u Sovičiek 14.11.2019 štvrtok  
18.11.2019 pondelok 14,30 Logopéd 18.11.2019 pondelok  
21.11.2019 štvrtok 10,30 Zdravé oči už v škôlke 21.11.2019 štvrtok  
25.11.2019 pondelok 14,30 Logopéd 25.11.2019 pondelok Vyhlásenie zbierky na pomoc rodinám v hmotnej núdzy
28.11.2019 štvrtok 9,30 Otec Jakub u Sovičiek 28.11.2019 štvrtok  
29.11.2019 piatok   29.11.2019 piatok 15,30 -18,30 VIANOČNÉ DIEĽNIČKY PRE RODIČOV S DEŤMI
DECEMBER 1.-9.12.2019 NE-PO Novéna k nepoškvrnenému počatiu Panny Márie      
2.12.2019 pondelok 14,30 Logopéd 2.12.2019 pondelok  
5.12.2019 štvrtok 9,30 Návšteva Sv. Mikuláša a odovzdanie mikulášskych balíkov rodinám v núdzi 5.12.2019 štvrtok  
9.12.2019 pondelok 8,00 -8,30 Svätá omša
14,30 Logopéd
9.12.2019 pondelok 8,00 -8,30 Svätá omša
10.12.2019 utorok   10.12.2019 utorok Vianočná besiedka 1
11.12.2012 streda 9,30 Vystúpenie v Domove dôchodcov s programom besiedky      
12.12.2019 štvrtok 9,30 Otec Jakub u Sovičiek 12.12.2019 štvrtok Vianočná besiedka 2
17.12.2019 utorok   17.12.2019 utorok Vianočná besiedka „SOVIČKY“
19.12.2019 štvrtok   19.12.2019 štvrtok  
20.12.2019 piatok Skrátená prevádzka do 15,30      
JANUÁR 13.1.2020 pondelok 14,30 Logopéd 13.1.2020 pondelok  
16.1.2020 štvrtok 9,30 Otec Jakub u Sovičiek 16.1.2020 štvrtok  
20.1.2020 pondelok 14,30 Logopéd 20.1.2020 pondelok  
25.1.2020 sobota   25.1.2020 sobota 2. VÝLET OTCOV
Zimná turistika/sánkovačka/návšteva múzea
27.1.2020 pondelok 14,30 Logopéd 27.1.2020 pondelok  
30.1.2020 štvrtok 9,30 Otec Jakub u Sovičiek 30.1.2020 štvrtok  
FEBRUÁR 7.2.2020 piatok 10,00 Filharmonická škôlka pre Sovičky 7.2.2020 piatok  
10.2.2020 pondelok 14,30 Logopéd 10.2.2020 pondelok  
13.2.2020 štvrtok 9,30 Otec Jakub pre Sovičky 13.2.2020 štvrtok  
17.-19.2.2020 pondelok   17.-19.2.2020 pondelok Pečenie koláčov pre klub Hľa človek
20.2.2020 štvrtok Odovzdanie koláčikov pre Klub Hľa človek. 20.2.2020 štvrtok  
24.2.2020 pondelok 14,30 Logopéd 24.2.2020 pondelok  
26.2.2020 streda 8,00-8,45 Svätá omša (Popolcová streda) 26.2.2020 streda 8,00-8,45 Svätá omša (Popolcová streda)
27.2.2020 štvrtok 9,30 Otec Jakub u Sovičiek 27.2.2020 štvrtok  
MAREC 2.3.2020 pondelok 14,30 Logopéd 2.3.2020 pondelok  
9.3.2020 pondelok 14,30 Logopéd 9.3.2020 pondelok  
12.3.2020 štvrtok 9,30 Otec Jakub u Sovičiek 12.3.2020 štvrtok  
16.3.2020 pondelok 14,30 Logopéd 16.3.2020 pondelok  
21.3.2020 sobota   21.3.2020 sobota 3. VÝLET OTCOV
23.3.2020 pondelok 14,30 Logopéd 23.3.2020 pondelok  
30.3.2020 pondelok 14,30 Logopéd 30.3.2020 pondelok  
APRÍL 3.4.2020 piatok 15,00 – 18,00 VEĽKONOČNÉ DIEĽNIČKY 3.4.2020 piatok 15,00 -18,00 VEĽKONOČNÉ DIEĽNIČKY
6.4.2020 pondelok 14,30 Logopéd 6.4.2020 pondelok  
16.4.2020 štvrtok 9,30 Otec Jakub u Sovičiek 16.4.2020 štvrtok  
20.4.2020 pondelok 14,30 Logopéd 20.4.2020 pondelok  
27.4.2020 pondelok 14,30 Logopéd 27.4.2020 pondelok  
30.4.2020 štvrtok 9,30 Otec Jakub u Sovičiek 30.4.2020 štvrtok  
MÁJ 4.5.2020 pondelok 14,30 Logopéd 4.5.2020 pondelok  
7.5.2020 štvrtok 9,30 Otec Jakub u Sovičiek 7.5.2020 štvrtok  
11.5.2020 pondelok 14,30 Logopéd 11.5.2020 pondelok  
18.5.2020 pondelok 14,30 Logopéd 18.5.2020 pondelok  
21.5.2020 štvrtok 9,30 Otec Jakub u Sovičiek 21.5.2020 štvrtok  
25.5.2020 pondelok 14,30 Logopéd 25.5.2020 pondelok  
JÚN 1.6.2020 pondelok 14,30 Logopéd 1.6.2020 pondelok  
4.6.2020 štvrtok 9,30 Otec Jakub u Sovičiek 4.6.2020 štvrtok  
8.6.2020 pondelok 14,30 Logopéd 8.6.2020 pondelok  
15.6.2020 pondelok 14,30 Logopéd 15.6.2020 pondelok  
18.6.2020 štvrtok 9,30 Otec Jakub u Sovičiek 18.6.2020 štvrtok  
19.6.2020 piatok Letná slávnosť 19.6.2020 piatok Letná slávnosť
22.6.2020 pondelok 14,30 Logopéd 22.6.2020 pondelok  
25.6.2020 štvrtok 8,00 – 8,30 Koncoročná Sv. omša 25.6.2020 štvrtok 8,00 – 8,30 Koncoročná Sv. omša
27.6.2020 sobota   27.6.2020 sobota SOBOTA S RODINAMI
Kalendár tútorských stretnutí s  rodinami
4.-15. november 2019
3.-14. február 2020
11.-29. máj 2020

Duchovná formácia je poskytovaná vo forme duchovnej obnovy. Za duchovnú obnovu zodpovedá Opus Dei, osobná prelatúra Katolíckej Cirkvi, www.opusdei.sk.

Pred duchovnou obnovou ako aj počas duchovnej obnovy je možnosť sv. spovede.

Program duchovnej obnovy pre ženy:

  • Rozjímanie s kňazom
  • Prednáška
  • Rozjímanie s kňazom
  • Spytovanie svedomia
  • Sv. omša

Miesto: Kultúrno-vzdelávacie centrum ISTER, Lazaretská 33, Bratislava – St. mesto. www.ister-centrum.sk 

 

Kalendár duchovných obnov pre ženy
September 2. september 2019 pondelok 17,30-20,00
3. september 2019 utorok 17,30-20,00
6. september 2019 piatok 9,00-11,30
Október      
1. október 2019 utorok 17,30-20,00
4. október 2019 piatok 9,00-11,30
November 4. november 2019 pondelok 17,30-20,00
5. november 2019 utorok 17,30-20,00
8. november 2019 piatok 9,00-11,30
December 9. december 2019 pondelok 17,30-20,00
10. december 2019 utorok 17,30-20,00
13. december 2019 piatok 9,00-11,30
Január 7. január 2020 utorok 17,30-20,00
10. január 2020 piatok 9,00-11,30
Február 4. február 2020 utorok 17,30-20,00
7. február 2020 piatok 9,00-11,30
Marec 2. marec 2020 pondelok 17,30-20,00
3. marec 2020 utorok 17,30-20,00
6. marec 2020 piatok 9,00-11,30
Apríl 13. apríl 2020 pondelok 17,30-20,00
14. apríl 2020 utorok 17,30-20,00
17. apríl 2020 piatok 9,00-11,30
Máj 11. máj 2020 pondelok 17,30-20,00
12. máj 2020 utorok 17,30-20,00
15. máj 2020 piatok 9,00-11,30
Jún 1. jún 2020 pondelok 17,30-20,00
2. jún 2020 utorok 17,30-20,00
5. jún 2020 piatok 9,00-11,30
Júl 7. júl 2020 utorok 17,30-20,00
10. júl 2020 piatok 9,00-11,30
August 4. august 2020 utorok 17,30-20,00
7. august 2020 piatok 9,00-11,30

Duchovná formácia je poskytovaná vo forme duchovnej obnovy. Za duchovnú obnovu zodpovedá Opus Dei, osobná prelatúra Katolíckej Cirkvi, www.opusdei.sk.

Pred duchovnou obnovou ako aj počas duchovnej obnovy je možnosť sv. spovede.

Program duchovnej obnovy pre mužov:

  • Rozjímanie s kňazom
  • Prednáška
  • Rozjímanie s kňazom
  • Spytovanie svedomia
  • Sv. omša

Miesto: Univerzitné centrum DOWINA, Námestie Slobody 26, Bratislava – St. mesto. https://dowina.org/

Kalendár duchovnej formácie pre mužov
Október 9. október 2019 streda 17,30-20,00
21. október 2019 pondelok 17,30-20,00
November 11. november 2019 pondelok 17,30-20,00
December 11. december 2019 streda 17,30-20,00
16. december 2019 pondelok 17,30-20,00
Január 15. január 2020 streda 17,30-20,00
20. január 2020 pondelok 17,30-20,00
Február 12. február 2020 streda 17,30-20,00
17. február 2020 pondelok 17,30-20,00
Marec 16. marec 2020 pondelok 17,30-20,00
Apríl 8. apríl 2020 streda 17,30-20,00
20. apríl 2020 pondelok 17,30-20,00
Máj 13. máj 2020 streda 17,30-20,00
18. máj 2020 pondelok 17,30-20,00
Jún 15. jún 2020 pondelok 17,30-20,00
Júl 8. júl 2020 streda 17,30-20,00
20. júl 2020 pondelok 17,30-20,00
August 12. august 2020 streda 17,30-20,00