Harmonogram Školského Roka

Harmonogram Školského Roka

[table_nd]

  Dni voľna Otvorenie škôlky Poznámka
Začiatok šk. roku   4.9.2017  
Jesenné prázdniny 30.102017- 31.10.2017 2.11.2017  škôlka otvorená
Vianočné prázdniny 23.12.2017-5.1.2018 8.1.2018  
Polročné prázdniny 2.2.2018    škôlka otvorená
Jarné prázdniny 5.3.2018-9.3.2018    škôlka otvorená
Veľkonočné prázdniny 29.3.2018-3.4.2018 4.4.2018  
Letné prázdniny 2.7.2018 – 31.8.2018   otvorené podľa záujmu rodičov prvé 2 – 3 júlové týždne, t.j. 2.7. – 20.7.2018
Začiatok šk. roku 2018/2019   3.9.2018  

[/table_nd]

[table_nd]

Mesiac Aktivita Termín
September  Mobilné dopravné ihrisko  14.9.2017
Október  JESENNÁ BRIGÁDA  7.10.2017
   VÝLET OTCOV S DEŤMI – púšťanie šarkanov  21.10.2017
November  Návšteva detského múzea  24.10.2017
   Jesenná prechádzka do Sadu Janka Kráľa  
   Divadielko Dúha v škôlke Pramienok  20.11.2017
   VÝLET OTCOV S DEŤMI – Hrad Hainburg  25.11.2017
December  Návšteva Slovenskej filharmónie  
   Príde k nám Sv. Mikuláš  5.12.2017
   Vianočná besiedka  14.12.2017
Január  Pečenie koláčov v rámci projektu “Hľa človek”  
Február  Návšteva Bibiany  
   Detský karneval  13.2.2018
  VÝLET OTCOV S DEŤMI – sánkovačka alebo návšteva dopravného múzea  17.2.2018
 Marec  Návšteva Slovenskej filharmónie  
 Apríl  Sťahovenie žiab na Železnej studienke  
   JARNÁ BRIGÁDA  14.4.2018
 Máj  Návšteva Vodárenského múzea  
   Deň matiek  
   VÝLET OTCOV S DEŤMI – stanovačka  
 Jún  Deň detí  
   Letná slávnosť  14.6.2018
   VÝLET RODÍN – Splav Malého Dunaja  29.6.2018
     
   Divadelné predstavenia  Podľa aktuálnej ponuky
   Výstavy  Podľa ponuky a tematického zamerania

[/table_nd]

[table_nd]

  Aktivita Termín
1. Púšťanie šarkanov 21.10.2017
2. Výlet na hrad Hainburg 25.11.2017
 3. Sánkovačka alebo návšteva dopravného múzea 17.2.2018
 4.  Stanovačka  termín otvorený

[/table_nd]

[table_nd]

Mesiac Aktivita Termín
September Mobilné dopravné ihrisko 20.9.2016
Október Jesenná prechádzka do Sadu Janka Kráľa 25.10.2016
November Návšteva Bibiany  
  Literárno-výtvarný workshop Johannes Jensen v Mestskej knižnici 21.11.2016
December Návšteva Slovenskej Filharmónie 6.12.2016
  Príde k nám Sv. Mikuláš 5.12.2016
  Vianočná besiedka 14.12.2016
Január Pečenie koláčikov pre akciu “Hľa, človek”  
Február Tvorivé dielne SNG  
  Detský karneval  
Marec Návšteva Slovenskej Filharmónie  
Apríl Prenos žiab na Železnej studienke  
Máj Návšteva vodárenského múzea  
  Deň matiek  
Jún Deň detí  
  Letná slávnosť  
  Divadelné predstavenia Podľa aktuálnej ponuky
  Výlety otcov s deťmi Každé dva mesiace
  Jesenná brigáda na školskom dvore Presný termín bude oznámený v predstihu
  Jarná brigáda na školskom dvore Presný termín bude oznámený v predstihu

[/table_nd]

[table_nd]

Mesiac

Aktivita

Termín

September    
Október Výlet do Sadu Janka Kráľa október
  Výlet otcov s deťmi 17.10.2015 púšťanie šarkanov
November Detské múzeum – interaktívna vyýstava “Trvalé bydlisko Zem” 20.11.2015
December Príde k nám Sv. Mikuláš 5.12.2015
  Návšteva divadelného predstavenia “Zlaté prasiatko” na Malej scéne 11.12.2015
  Vianočná besiedka 17.12.2015
Január Výlet do Mestskej knižnice na workshop “V krajine Malého princa” 22.1.2016
Február Detský karneval 5.2.2016
  Výlet do Bibiany na inetraktívnu výstavu “Zaži textil” 17.2.2016
Marec Prenos žiab na Železnej studienke 31.3.2016
Apríl Výlet do Horského parku a na Slavín 20.4.2014
  Výlet pre rodiny 17.4.2016 výlet na Pajštún + opekačka
Máj Návšteva Botanickej záhrady 18.5.2016
  Deň matiek  
  Sadenie hrachu v triedach do kelímkov  
Jún Deň detí 1.6.2016
  Jazdíme na poníkoch 7.6.2016
  Letná slávnosť 17.6.2016
  Stanovačka 25.-26.6.2016 výlet spojený so stanovačkou v Častej

[/table_nd]