Mgr. Katarína Bačinská

učiteľka

Vzdelanie:

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, odbor predprimárneho a primárneho vzdelávania

Kurzy a školenia:

2023

Metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky v MŠ

Projektové vyučovanie

2-dňové školenie zamerané na Metódu fonematického uvedomovania prostredníctvom  metódy Ľkonin

Erasmus+ – týždennný jobshadowingu v partnerskej materskej škole v Madride

2022

Jiří Halda: Dieťa nie je malý dospelák a dospelák nemá byť veľké dieťa.

Jiří Halda: Kedy je dieťa naozaj pripravené do školy.

Erasmus+ – týždenný kurz Technical and digital education for children – metóda STEM v Českej republike.

 

2021

Interné školenia – Rozvoj charakteru, Vedenie a význam tútorských stretnutí, Základné návyky u detí, Rozdiely medzi chlapcami a dievčatami, Time manažment

Kurz prvej pomoci pre deti s Rescue Academy

Celoročný podporný kurz Hejného matematiky

Dieťa s autizmom v škole

Výchove a vzdelávaniu detí sa venujem 6 rokov. Najskôr to bola práca s deťmi vo veku 3 až 6 rokov pod organizáciou eRKO, organizovanie táborov a stretiek pre deti z regiónu odkiaľ pochádzam.

Počas štúdia som pracovala s deťmi primárneho veku pre organizáciu Lobelka, čo ma priviedlo k štúdiu v pedagogickom odbore. Počas štúdia som pracovala v ŠKD a tiež ako animátorka v školách v prírode.

Ďalšiu prax som nadobudla počas mimoškolskej angažovanosti sa vo folklórnom súbore Čebrať a dobrovoľníctva v univerzitnom pastoračnom centre. Ako dobrovoľníčka som sa venovala aj deťom zo znevýhodneného prostredia. Netradičným a hravým spôsobom som im pomáhala pri vzdelávaní, výchove a nadobúdaní kompetencií potrebných pre ich každodenný život.

Učiteľstvo a prácu s deťmi nevnímam len ako profesiu. Znamená to pre mňa hlavne poslanie, ktoré ma napĺňa a robí tým, čím chcem byť a v čom sa chcem neustále zdokonaľovať a rásť.

V  materskej škole Pramienok pracujem na pozícií učiteľky tretí rok. Moje prvé kroky smerovali najskôr ku najmenším detičkám v lienkovej triede. Neskôr som bola pani učiteľkou vo včielkovej triede, ktorú navštevujú deti od 4 do 5 rokov. Aktuálne učím v triede, ktorú navštevujú predškoláci. Nadobudnuté poznatky, vedomosti a metódy pravidelne aplikujem v praxi a tým sa snažím priviesť deti prostredníctvom hry, zábavy a radosti z poznania nových vedomostí, ku tvorivému a kritickému mysleniu. Snažím sa poukazovať na to, že inakosť je krásna.

V materskej škole Pramienok som si našla moju druhú rodinu, ktorú vytvárame spolu s našim tímom, deťmi a ich rodinami. Vďaka tejto materskej škole sa môj život a pohľad naň stali pestrejšími a hodnotnejšími. Pramienok ma učí vnímať rôznorodosť a krásu sveta očami a srdcom dieťaťa.