Katarína Bíliková

Mám ukončené pedagogické vzdelanie a už viac ako 6 rokov sa venujem detičkám, či už to bolo v ŠKD, alebo v MŠ. Popri tom som absolvovala rôzne kurzy a školenia ako napr. Montessori kurz, či workshopy venované psychomotorike, aktivitám a učeniu sa v rannom veku. Byť pre svet užitočná a dávať niečo zo seba je zmyslom môjho života. Aj kvôli tomu sa venujem detičkám, ich vzdelávaniu a výchove a tiež dobrovoľníckej činnosti, v najväčšej miere pomoci ľuďom bez domova. Som súčasťou komunity sv. Egídia, ktorého hlavným cieľom je služba chudobným, chorým či starým ľuďom, väzňom alebo migrantom. Milujem pohyb, turistiku, bicyklovanie, čítanie, ale mojou najväčšou vášňou je cestovanie. Spoznávať nové miesta, ľudí, kultúru, vône a chute – to je moje! ? Tiež sa veľmi rada zúčastňujem odborných seminárov v oblasti vzdelávania a výchovy detí a prečítam si kvalitnú odbornú literatúru.