JAP_2925

Ing. Katarína Rácz

Zakladajúci člen ASROW, o.z.

Splnomocnený zástupca zriaďovateľa

Projektová manažérka materskej školy

Vzdelanie:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu

Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Predškolská a elementárna pedagogika, bakalársky stupeň (prebieha)

Kurzy a školenia:

2023

Erasmus+ – Jobshadowing v súkromnej materskej škole v Španielsku – Arenales Carabanchel

Infra Slovakia: Konferencia Hlava, ramená VI.

Grafomotorika hravo

Na kávičke s eTwinningom – umelá inteligencia hravo

TeachMeet: eTwinning v materskej škole

Erasmus+ – Jobshadowing v súkromnej materskej škola v Poľsku – Przedszkole Wegielek, Przedszkole na Kopcu

 

2022

VI. ročník medzinárodnej konferencie EASSE – online (Španielsko)

Virtual Forum Character.org (USA)

Love Talks: Sexuality and Affectivity (IFFD Španielsko – online)

Timemanažment

 

2021

Jiří Halda: Dieťa nie je malý dospelák a dospelák nemá byť veľké dieťa

Jiří Halda: Kedy je dieťa naozaj pripravené do školy

Medzinárodná konferencia súkromných škôl – ZŠ Navis v Prahe

Google Adwords I., II., III.

Webinár: Ako pomôcť dieťaťu s artikulačnými ťažkosťami

2020

Financovanie neštátnych škôl

Internet marketing I. a II.

Facebook marketing I. – vedenie a správa firemnej stránky, virálna komunikácia a ako byť správny sociálny manažér

Online kurz – Internet marketing Copywriting I. a II. – dokonalé texty na webstránke a v reklame

Personalizované vzdelávanie

Rozvoj charakteru

Základné návyky u detí

Tútoring rodičov

Komunikácia

Tímová spolupráca

 

2019

Konferencia Aký otec, taký syn – konferencia o otcovstve a výchove chlapcov – 2. ročník

Konferencia Ohýbaj ma mamko – 1. ročník

IV European EASSE Meeting (Berlín)

Pracovno-právne vzťahy v školstve

Odmeňovanie pedagogických zamestnancov

 

2018

Konferencia Aký otec, taký syn – konferencia o otcovstve a výchove chlapcov – 1. ročník

Materstvo a rodičovstvo ma od práce v bankovom prostredí priviedlo do komunity rodín, ktoré túžili svoje deti vzdelávať a vychovávať v prostredí, ktoré bude vo vzájomnej zhode s hodnotami ich vlastnej rodiny.

 

Myšlienka úzkej spolupráce školy a rodiny pri výchove a vzdelávaní detí ma oslovila od prvej chvíle a na jej realizácii som sa podieľala najskôr ako dobrovoľník a od roku 2019 ako súčasť pracovného tímu Pramienka.

 

Mojou najdôležitejšou úlohou je zabezpečenie dobrého chodu a manažmentu materskej školy, ktorý bude viesť k spokojnosti rodičov, detí a celého kolektívu materskej školy.

Zodpovedám za hospodárne využívanie zdrojov, ekonomické a finančné záležitosti materskej školy, venujem sa získavaniu doplnkových zdrojov financovania z dotácií a grantov, mám na starosti marketing, zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, administratívno-právnu agendu voči rodinám, úradným autoritám, dodávateľom i našim zamestnancom. Môjou prácou je tiež vedenie a motivácia celého tímu a celkové neustále napredovanie materskej školy.

Moja práca ma napĺňa a mám z nej radosť, pretože mám možnosť byť súčasťou každodenných radostí a starostí našich rodín a detí našej materskej školy, riešiť ich rôzne individuálne potreby. Som súčasťou malých, či väčších úspechov v rozvoji detí, môžem vnímať ich nadšenie z každodenného objavovania, pozorovať, ako sa pod vedením pani učiteliek premieňajú na zrelých predškolákov, ktorí sú samostatní, vedia vyjadriť svoj názor a vecne argumentovať, dokážu si budovať priateľstvá, pracovať na svojich silných aj slabých stránkach, aby sa raz stali mladými ľuďmi, ktorí budú pozitívne meniť našu spoločnosť a svet.

Toto všetko dáva mojím administratívnym povinnostiam vyšší zmysel a motivuje ma to neustále pracovať na upevňovaní a rozvíjaní idei a hodnôt našej materskej školy.

Páči sa mi tiež, že prostredie materskej školy umožňuje vzdelávať sa aj v oblasti výchovy a vzdelávania detí a nie len v oblastiach, ktoré priamo súvisia s mojou prácou. Pomáha mi to lepšie pochopiť súvislosť medzi edukačnými potrebami detí, výchovno-vzdelávacím prístupom učiteľov, potrebami rodín a nastavením celkového fungovania materskej školy.