Komunikácia rodičov a škôlky

Kontakt na učiteľky a personál nájdete v záložke Náš tím – kontakty:

Ohľadne tutoringového strenutia Vás bude kontaktovať tútor Vášho dieťaťa a dohodne si s Vami stretnutie. V priebehu roka by sa mali realizovať 3 stretnutia s tútorom.

Optimálne  termíny stretnutí:

  1. Stretnutie: do konca Novembra
  2. Stretnutie: do konca Februára
  3. Stretnutie: do konca Mája