Kresba rodín našich Sovičiek

Rodina. Čarovné slovo pre každé dieťa. Každé túži mať mamu a otca, mať tieto dva piliere, tieto dva milujúce a láskyplné vzory, cez ktoré získava a nadobúda veľa poznatkov, vedomostí, čerpá skúsenosti a osvojuje si vzorce správania.

 

Každé dieťa pociťuje silnú túžbu po milujúcej rodine, mať mamu a otca, ktorí sa navzájom majú radi, a ktorí majú radi aj svoje dieťa. A každé dieťa potrebuje zažívať pocit bezpečia, istoty, lásky a vzájomného porozumenia v rámci svojej rodiny.

 

Materská škola Pramienok je založená na úzkej spolupráci s rodinou a rozvíjaní rodinných hodnôt aj v prostredí materskej školy, aby táto bola predĺženou rukou rodiny. Mnohé aktivity a činnosti sú preto zamerané na upevňovanie hodnôt, ktorých základy sa kladú v rodine. Prostredníctvom výtvarnej aktivity „kresba mojej rodiny“ sme sa s deťmi rozprávali o pojme rodina – čo si pod týmto pojmom predstavujú a ako ho chápu. Deti sú veľmi bystré a šikovné a ich odpovede na tieto otázky boli naozaj zmysluplné. Každé dieťa povedalo niečo o svojej rodine, o svojom domácom miláčikovi, kam radi chodia s rodinou cez víkend, ako radi trávia svoj voľný čas. Pri tejto spoločnej aktivite boli deti aktívne a tešili sa z nej.

Naše Sovičky, predškoláci, o svojich rodinách nielen rozprávali, ale ich aj názorne zobrazili vo svojich kresbách.

Jana Droščáková