Michala Suchá

Vychovávam a vzdelávam deti a žiakov už viac ako 8 rokov a dovolím si povedať, že moje pracovné skúsenosti s deťmi sú veľmi pestré.  Začiatok môjho povolania (poslania) sa začal už na základnej škole, kde som svoj voľný čas venovala deťom na eRKO stretnutiach. Neskôr som začala robiť animátorku v letných táboroch, ktoré ma presvedčili o mojej budúcnosti. Rozhodla som sa teda študovať na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Turčianskych Tepliciach, kde som absolvovala odbornú prax na vysokej úrovni. To ma motivovalo si doplniť štúdium a rozhodla som sa ešte študovať na Univerzite Komenského, odbor predškolskej elementárnej pedagogiky. Počas štúdia som získala množstvo teoretických poznatkov, a tie som sa snažila využiť v praxi. Preto som počas štúdia brigádovala v materských školách a neskôr aj opatrovala deti od 10 mesiacov až po 11 rokov. Svoje zručnosti som si postupne dopĺňala podľa mojich záujmov. Navštevovala som ZUŠ odbor spev a naučila sa hrať na zobcovú flautu. Medzi moje záľuby patria všetky aktivity, ktoré majú radi deti (čítanie kníh, spev, tanec, maľovanie, šport, spoločenské hry, výlety). Vaše malé ratolesti budú u mňa v dobrých rukách.