Monika Vojtašáková

Výchove a vzdelávaniu detí sa venujem už siedmy rok. Začala som ako animátorka od roku 2010 na stretkách a na detských táboroch. Počas môjho štúdia na Pedagogickej fakulte v Ružomberku som získala cenné vedomosti o rôznych metódach práce s deťmi. Tiež som sa zúčastnila na rôznych webinároch a kurzoch o výchove a vzdelávaní na primárnom stupni. Byť učiteľkou vnímam ako veľký dar a poslanie pretože vidieť ako z malých púčikov – detí rastú a kvitnú krásne kvetinky je niečo, čo mi robí radosť. Rada pracujem na sebe a naďalej sa vzdelávam aby moja práca bola ešte lepšia.

Som súčasťou eRka, kde spoločnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí. V eRku sa venujem nielen deťom, ale aj neformálnemu vzdelávaniu animátorov na rôznych kurzoch a stretnutiach. Medzi moje záľuby patrí turistika, čítanie kníh, folklór, dobrovoľníctvo, šport a cestovanie.