Netradičný Mikuláš

Súkromná materská škola Pramienok, každoročne realizuje „netradičného Mikuláša“ s myšlienkou „keď daruješ niečo zo svojho, vráti sa ti to dvojnásobne“ – radosť z dávania darov je častokrát ešte väčšia ako z ich dostávania. V rámci tejto aktivity, sa deti učia byť štedré, učia sa byť otvorené pre potreby druhých a vnímať tú veľkú radosť, že mohli obdarovať niekoho iného a vyčariť mu úsmev na tvári.

Mikulas

V čom je teda náš Mikuláš netradičný?

Mikuláš

Ešte pred sviatkom sv. Mikuláša prinesú deti z domu mikulášske balíčky, ktoré pripravili spolu so svojimi rodičmi, a odovzdajú ich Mikulášovi, aby nimi mohol obdarovať iné deti. Tento rok balíčky putovali deťom, ktorých matky sú v núdzi, deťom z viacpočetných či mnohodetných rodín. Iné roky sú to napríklad deti s postihnutím, deti z krízového centra, ktoré tam bývajú so svojimi matkami, alebo občianske združenie či organizácia zameraná na pomoc druhým v núdzi.

 

Výrobu sviečok sprevádzalo počúvanie vianočných kolied, ktoré si deti aj zaspievali a prežili spolu krásne doobedie naplnené predvianočnou dobrou náladou. Včielkam sa aktivita tiež veľmi páčila a mali z nej úprimnú radosť.

Táto aktivita obdarovania sa v Pramienku realizuje už niekoľko rokov. Ako súčasť Programu rozvoja charakteru sa  každý mesiac deťom aktívne vštepuje jedna cnosť. V tomto vianočnom mesiaci, mesiaci vzájomného porozumenia, obdarovávania sa, a lásky, mesiaci, kedy slávime narodenie malého Ježiška v jasličkách, sa deti učia o veľmi potrebnej a krásnej cnosti – štedrosti. A práve sviatok sv. Mikuláša je pre ne vhodná príležitosť ako svoju štedrosť prejaviť skutkom obdarovania druhého.

 

Pri tvorbe rôznych ozdôb na vianočný stromček, sa veľa rozprávali medzi sebou a hlavne s pani učiteľkou o nadchádzajúcom sviatočnom období a nesmierne sa tešili na to, ako svoje výtvory podarujú rodičom.

 

 

Jana Droščáková

Mikuláš