O materskej škole Pramienok

Súkromná materská škola „Pramienok“, Gercenova 10, 85101 Bratislava funguje od šk.roku 2013/2014. Zriaďovateľom je ASROW, o.z. /Asociácia rodičov pre výchovu a vzdelávanie/

* Naša škôlka je zaradená do siete škôl a školských zariadení. Výchova a vzdelávanie detí prebieha v súlade so Štátnym výchovno-vzdelávacím programom pre materské školy ISCED 0

* Škôlka funguje podľa princípov celosvetovo osvedčeného vzdelávacieho systému založeného na spolupráci rodičov a škôlky pri výchove detí

* Podobné projekty nájdete vo viac ako 500 školských zariadeniach v 60 krajinách po celom svete

* Vďaka tútorskému systému máme individuálny prístup ku každému dieťaťu a rodine

* Náš vzdelávací program je zameraný na komplexný rozvoj poznania a myslenia

* Súčasťou programu je vzdelávanie v súlade s kresťanskými hodnotami, jazykové bloky, hudobná, športová a kultúrna výchova

* Zameriavame sa na formovanie a rozvoj charakteru. Každý mesiac sa cielene venujeme vybranej charakterovej vlastnosti a sociálnej zručnosti

* Spojením vzdelávacieho programu, tútorskému systému a formovania charakteru ponúkame jedinečný výchovno-vzdelávací model, ktorého cieľom je celostný a harmonický rozvoj dieťaťa

* Škôlka je v prevádzke od pondelka do piatku v čase 7,00-17,00 hod.

* Poskytujeme celodennú výchovnú starostlivosť pre deti od 3-6 rokov a pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytujeme aj možnosť poldenného pobytu.

* Materská škola je trojtriedna, každá trieda je vybavená samostatným sociálnym zariadením prispôsobeným veku detí v danej triede.

* Pre deti je pripravené praktické a vkusné jednotné oblečenie, ktoré je možné zakúpiť si v škôlke.

* Materská škola zabezpečuje deťom stravu – desiata, obed, olovrant dovozom z cateringovej spoločnosti. Dbáme o to, aby mali pestrú a hodnotnú stravu, dostatok čerstvého ovocia a zeleniny. V prípade potreby vieme zabezpečiť stravu aj pre deti s diétnymi obmedzeniami.

* Priestory materskej školy sa nachádzajú v oddelenej časti na prízemí existujúcej Spojenej školy Svätej rodiny. K materskej škole prislúcha aj novovybudované ihrisko, ktoré je samostatne oddelené od školského dvora.

* Každý mesiac deti absolvujú výlet alebo návštevu divadla, výstavy alebo inú zaujímavú akciu.

* Materská škola prijíma deti priebežne alebo na začiatku školského roka na základe prihlášky a osobného stretnutia s členom vedenia materskej školy.

* Na pokrytie prevádzkových nákladov vyberáme školné.

* Zamestnanci škôlky a rodičia sa riadia Školským poriadkom, s ktorým sú rodičia oboznámení pri nástupe do škôlky.

Páči sa vám naša filozofia?

Prihláste svoje dieťa!

Chcete sa stretnúť?

Zavolajte nám!

 

911 786 300

911 786 301

Máte otázku?

Napíšte nám!

Oslovila Vás naša práca?

Pomôžte nám rásť!