Október, mesiac úcty k starším

V mesiaci október sme v materskej škole PRAMIENOK venovali niekoľko aktivít prehlbovaniu vzťahu detí k starým rodičom, či starým ľuďom všeobecne. 

Počas celého mesiaca nás mohli navštevovať starí rodičia našich detí, ktorí mali možnosť prečítať svojmu vnúčikovi a ostatným deťom rozprávku.

Navštívili sme aj domov dôchodcov v Petržalke, a deti predstavili starkým hudobný a tanečný program, ktorý s nimi nacvičili naše panie učiteľky. Starí ľudia mali z detskej návštevy veľkú radosť, boli veľmi vďační, pripravili deťom aj malú sladkú odmenu a radi nás opäť privítajú aj v budúcnosti.

Deti tiež pripravili pre svojich starých rodičov maľované pozdravy, ktoré za pomoci svojich rodičov môžu zaslať svojím starým rodičom poštou. Veríme, že sa starým rodičom budú páčiť, a že ich takto deti milo prekvapia.

Radi sa s vami preto podelíme o zopár krásnych momentov z našich aktivít pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

 

 

Zároveň sa chceme poďakovať našej pani učiteľke Katke Bílikovej, ktorá program pripravila a zabezpečila jeho organizáciu a realizáciu a tiež ostatným pani učiteľkám, ktoré sa na príprave a realizácii programu podieľali.

ĎAKUJEME.

SMŠ PRAMIENOK.