Oslávili sme deň Materských škôl

Pri príležitosti 5. ročníka Dňa materských škôl na Slovensku, ktorý bol práve dnes 4.11. sme si spravili v našej materskej škole výnimočný deň.

Deťom sme pripravili spoločné stolovanie počas desiaty aj obeda, čo si deti veľmi užívali, keďže stolovali všetci spolu od najmenších po najväčších. 

Po desiate sa deti z triedy Sovičiek rozdelili do tried menších detí – Lienok a Včielok a zahrali sa spolu hry, ktoré najskôr vybrali menšie deti a potom naopak, deti zo Sovičiek naučili novú hru svojich mladších kamarátov. Pani učiteľky vytvorili ilustrované puzzle loga našej materskej školy, ktoré potom spoločne skladali Sovičky s Lienkami a aj Včielkami. Na záver spoločne tráveného času deti postavili našu pramienkovskú loď, na ktorej krásne plávame všetci spolu od začiatku školského roka. Lienky a Včielky vyfarbili postavičky a Sovičky sa postarali o vymaľovanie loďky. 

Zo spoločne stráveného času mali všetci veľkú radosť, deti i pani učiteľky.