Pečenie koláčov pre KLUB Hľa človek

KLUB Hľa človek

Projekt: Pečenie koláčov

Termín realizácie: každý rok v zimnom období

 

KLUB Hľa človek je neformálne združenie dobrovoľníkov a ľudí bez domova.

Stretávajú sa spočne v KLUBe jeden krát týždenne. Vedia, že tam môžu pokojne prísť, zohriať sa, občerstviť sa ale najmä sa porozprávať, čo je pre nich rovnako dôležité, ako teplé jedlo.

Každý rok prispejeme s prípravou občerstvenia do KLUBU aj my. Deti usilovne pečú v škôlke i doma v rodinách a vždy nazbierame plné krabice voňavých dobrôt. Pohostenie naši predškoláci odnesú k bratom františkánom, ktorí sú členmi KLUBU.

Je dôležité rozvíjať vnímavosť na potreby ľudí vôkol a ochotu pomôcť a vedieť sa rozdeliť.

http://hlaclovek.webnode.sk/co-robime/