Pomoc pri migrácii žiab

katarina racz

20 apríla 2016

Nekomentované

Aktivitu každoročne organizuje ZO SZOPK Miniopterus. Jej cieľom je zabezpečenie ochrany ropúch a čiastočne aj skokanov v oblasti Železnej studienky. Našou úlohou je zber a prenos živých žiab spoza zábran a z cesty počas migrácie do rybníkov. Ropuchy sa chytajú priamo do ruky bez použitia iných pomôcok. Na prenášanie migrujúcich jedincov sa používajú plastové vedrá. Počas akcie nás sprevádza Mgr. Blanka Lehotská, PhD, z organizácie ZO SZOPK Miniopterus a z katedry Krajinnej ekológie.

 

Je to naša obľúbená jarná aktivita. Deti sú spontánne vedené k vytváraniu si vzťahu ku prírode, k váženiu si života živočíchov, k praktickej pomoci, k spoznávaniu cyklu života a pozorovaniu spôsobu života živočíchov v prostredí.

Deti sú vedené k vytrvalosti a samostatnosti pri hľadaní a nesení žabiek, ale aj vzájomnej spolupráci a ohľaduplnosti k sebe navzájom a k živým stvoreniam. Taktiež  musia prejaviť statočnosť prekonať strach z neznámeho, ak sa zapájajú do chytania žabiek prvý krát. V neposlednom rade sa učia zodpovednosti za svoje správanie ( chovanie k chyteným žabkám) a vidia dôsledky svojho konania. Dobrý pocit, že som pomohol malým stvoreniam a čas strávený v prebúdzajúcej sa prírode sú pre nás darom 🙂