PRACOVITOSŤ

katarina racz

09 januára 2023

Nekomentované

Milí rodičia a priatelia,
 

V mesiaci január sa s deťmi venujeme cnosti PRACOVITOSŤ.

 

Náš newsletter otvárame normandským príslovím: „Ak uspejete iba raz, môže to byť náhoda. Pokiaľ uspejete dvakrát, môže to byť šťastie. Pokiaľ uspejete trikrát, tak vďaka usilovnosti a pracovitosti.“

 

Môžme si pomyslieť, že deti majú predsa na prácu ešte času dosť, veď pracovať budú celý život. A práve v tom to je. Čím lepšie sa na to pripravia, o to ľahšie budú zvládať prípadné ťažkosti pri plnení náročných úloh, budú mať k práci pozitívny vzťah, naučia sa vykonávať ju s dobrou náladou, bez zbytočného sťažovania sa.

 

Pocit z dobre vykonanej práce je aj pre dieťa zdrojom šťastia, radosti, budovania vlastnej sebahodnoty, pocitu dôležitosti a užitočnosti. Preto je dobré viesť deti k tomu, aby pochopili, že práca je najmä príležitosťou k službe druhým.

„Detstvo by nemalo byť trvalou dovolenkou; ak neexistuje žiadne pracovné napätie, ktoré je pre deti uskutočniteľné, šťastie z práce zostáva pre dieťa nedostupné.“
A.V. Suchomlynskij

Newsletter #4 vám prináša známy príbeh z Ezopovej bájky „O kobylke a mravcoch“, niekoľko myšlienok na rozjímanie ako aj praktické tipy ako pracovať s deťmi na cnosti PRACOVITOSŤ doma. 

 

Pozdravuje vás tím Pramienka. 

 

#smspramienok #skolkapramienok #rozvojcharakteru #charactereducation #vychovakcnostiam #cnost #cnosti #pracovitost