Program pre deti a rodičov na mesiac september

Milí rodičia, 

 

v mesiaci September je popri vzdelávacích aktivitách pripravený pre deti aj ďalší bohatý a pestrý program.

Tešíme sa tiež na stretnutie s vami na Stretnutí rodičov a školy ako aj na spoločnej opekačke. 

 

Váš Pramienok

Program september 2022