Projekt „Farby, štetec, kladivo a už je to hotovo“ v spolupráci s Nadáciou Filantropia

Nadácia Filantropia – Grantový program Radosť pomáhať
Projekt: Farby, štetec, kladivo a už je to hotovo
Získaný dar vo výške: 750€
Termín realizácie: 11-12/2016

Cieľom projektu je renovácia existujúceho oplotenia v dĺžke 80 m, ktoré je poškodené hrdzou a predstavuje významnú časť celkového oplotenia detského ihriska. Po odstránení hrdze získa plot novú farbu a tiež sa naň uchytí drôtové pletivo, pre zvýšenie bezpečnosti oplotenia.  Spoločne s rodičmi sa zrealizuje výsadba jesenných cibuľovín, narazenie studne, ktorá má slúžiť na zavlažovanie záhradky, postaví sa hmyzí hotel a kompostovisko, vysadia sa nové kríky a stromy v záhradnej učebni.

 

Z finančného príspevku od Nadácie Filantropia sme po dôkladnom odstránení starej farby a hrdze dali nový náter na plot, zakúpili a osadili sme pletivo, narazili a postavili studňu, vysadili sme približne 300 ks cibuľovín a postavili sme kompostovisko.

 

ĎAKUJEME !!!