Projekty

Aktivitu každoročne organizuje ZO SZOPK Miniopterus. Jej cieľom je zabezpečenie ochrany ropúch a čiastočne aj skokanov v oblasti Železnej studienky. Našou úlohou je zber a prenos živých žiab spoza zábran a z cesty počas migrácie do rybníkov. Ropuchy sa chytajú priamo do ruky bez použitia iných pomôcok. Na prenášanie migrujúcich jedincov sa používajú plastové vedrá. Počas akcie nás sprevádza Mgr. Blanka Lehotská, PhD, z organizácie ZO SZOPK Miniopterus a z katedry Krajinnej ekológie.

Je to naša obľúbená jarná aktivita. Deti sú spontánne vedené k vytváraniu si vzťahu ku prírode, k váženiu si života živočíchov, k praktickej pomoci, k spoznávaniu cyklu života a pozorovaniu spôsobu života živočíchov v prostredí.

http://miniopterus.sk/index.php?menu=o_nas&file=info

Deti sú vedené k vytrvalosti a samostatnosti pri hľadaní a nesení žabiek, ale aj vzájomnej spolupráci a ohľaduplnosti k sebe navzájom a k živým stvoreniam. Taktiež  musia prejaviť statočnosť prekonať strach z neznámeho, ak sa zapájajú do chytania žabiek prvý krát. V neposlednom rade sa učia zodpovednosti za svoje správanie ( chovanie k chyteným žabkám) a vidia dôsledky svojho konania. Dobrý pocit, že som pomohol malým stvoreniam a čas strávený v prebúdzajúcej sa prírode sú pre nás darom 🙂

KLUB Hľa človek je neformálne združenie dobrovoľníkov a ľudí bez domova.

Stretávajú sa spočne v KLUBe jeden krát týždenne. Vedia, že tam môžu pokojne prísť, zohriať sa, občerstviť sa ale najmä sa porozprávať, čo je pre nich rovnako dôležité, ako teplé jedlo.

Každý rok prispejeme s prípravou občerstvenia do KLUBU aj my. Deti usilovne pečú v škôlke i doma v rodinách a vždy nazbierame plné krabice voňavých dobrôt. Pohostenie naši predškoláci odnesú k bratom františkánom, ktorí sú členmi KLUBU.

Je dôležité rozvíjať vnímavosť na potreby ľudí vôkol a ochotu pomôcť a vedieť sa rozdeliť.

http://hlaclovek.webnode.sk/co-robime/

Projekt:

 

Mikulášske balíčky pre deti v núdzi

U nás každoročne čakáme sv. Mikuláša už 5.decembra, teda o deň skôr. Príde si ku nám do škôlky vyzdvihnúť balíčky, ktoré deti nachystali doma s rodičmi. Balíčky potom sv. Mikuláš odnesie a daruje ich deťom, ktoré žijú vo väčšej núdzi. Naši škôlkari sú tak motivovaní myslieť na potreby druhých ľudí. Pestujú si návyk prejaviť lásku tým, že sa rozdelia a pripravia prekvapenie pre iné deti. Na sv. Mikuláša sa vždy tešíme a pekne ho privítame pesničkou a plným košom balíčkov. Na druhé ráno 6.decembra aj nás v škôlke čaká prekvapenie, ktoré sv. Mikuláš v noci priniesol každému z nás.

Projekt:

 

Educate Slovakia
Termín realizácie: 2-3/2017″]

Projekt Educate Slovakia organizuje medzinárodná organizácia AIESEC. Cieľom projektu je rozšíriť kultúrne povedomie o iných krajinách medzi žiakmi škôl. Do našej škôlky chodila počas 6 týždňov každý deň na 5 hodín stážistka Izabella, ktorá pochádza Brazílie.

 

Deti sa s ňou stretávali pri bežných činnostiach dňa, pripravila si pre ne rôzne aktivity a veľkým bonusom bola komunikácia v angličtine.

Tento projekt obohatil nielen naše deti, ale aj celú škôlku o novú skúsenosť, spoznali sme novú kultúru a v neposlednom rade sme sa zlepšovali aj v komunikácii v anglickom jazyku.