?Radio Lumen: Ako zvládli návrat do škôl a škôlok riaditelia, učitelia, rodičia a deti?

Andrea Pisárčiková, riaditeľka SMŠ Pramienok a Katarína Rácz z občianskeho združenia Asrow, o.z. boli dňa 9. júna 2020 hosťami Júlie Kaveckej v relácii OBČAN.

Rozprávali sa o tom, ako škôlky vyučovali počas koronakrízy, ako boli s deťmi v kontakte, ako sa museli pripraviť na znovuotvorenie a ako prebiehala príprava a samotný návrat detí do materskej školy.

Andreu Pisárčikovú si môžete vypočuť od ? 28:58. Odpovedala na nasledovné otázky redaktorky:

 • škôlky počas koronakrízy boli zatvorené. Školy vyučovali aspoň online, vy ste boli v kontakte s deťmi resp. ich rodičmi? Akým spôsobom?
 • privítali ste opätovné otvorenie škôlok a škôl? Akou známkou by ste ohodnotili komunikáciu ministerstva školstva pri pokynoch k otváraniu?

Katarínu Rácz si  môžete vypočuť od ? 40:40. Odpovedala na nasledovné otázky pani Kaveckej:

 • aké boli tie tri mesiace bez škôlok a škôl pre rodičov?
 • prehodnotili niektorí z nich počas pandémie svoj pohľad na učiteľov?
 • ako sa rodičia cítili, keď min. školstva oznámilo otvorenie škôlok a škôl. Nemali obavy o zdravie detí? Čo u nich zavážilo pri rozhodovaní o návrate škôl a škôlok?
 • čo všetko ste museli zabezpečiť v triedach pred samotným otvorením?
 • koľko % detí sa vám vrátilo do škôlky? Aké kritéria ste uplatnili pri uprednostňovaní detí?
 • aký bol návrat, bol v niečom iný ako keď sa deti vracajú po letných prázdninách?
 • ako zvládajú deti hygienické opatrenia? Mali rodičia resp. učitelia pripomienky z bezpečnosti?
 • ako vyzerá bežný deň detí? Zmenili sa kvôli súčasnej situácii zásadne aktivity, ktoré robia?
 • ako sa rieši dezinfekcia hračiek? Majú nejaké obmedzené typy hračiek, s ktorými sa deti môžu hrať?
 • plánujete navyše aktivity aj počas leta ako náhradu za vynechané mesiace?

 

 • niektorí odborníci kritizujú to, že verejná diskusia sa nešťastne skĺzla do roviny, že školy máme na to, aby zabavili deti, kým sú rodičia v práci, a to je hlavný dôvod, prečo ich otvárať. Vnímate takéto názory?
 • bolo ťažké deti opäť motivovať na ranné vstávanie a učenie?
 • ako vyzerá v tomto období ranný príchod s dieťaťom do školy resp. škôlky?
 • opadol ten strach po niekoľkých dňoch resp. po nezhoršovaní epidemiologickej situácie?
 • aké ponaučenie priniesla rodičom koronakríza?

 

 

Celý rozhovor si môžete vypočuť z archívu Rádia Lumen: