Referencie

Radi by sme vás požiadali o pár milých slov napr. na tému ako sa vám naša škôlka páči, ako sa páči vašim deťom, čo hovoríte na nosenie uniforiem, ale aj napr. na tému priestory škôlky, učiteľky, kurzy pre rodičov.

 

Referencie zverejníme na našom webe, prípadne ich použijeme v propagačných materiáloch našej škôlky.

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

„Pre výber vhodnej škôlky bol pre nás dôležitý hlavne duchovný rozmer a výborné učiteľky. Tieto obe očakávania sa nám splnili a dokonca viac ako sme čakali. Pani učiteľky sú vynikajúce. Nášho syna im odovzdávame s plnou dôverou a vidíme to na ňom, že je v škôlke spokojný, čo je pre nás viac než dôležité. Musíme vyzdvihnúť aj veľmi dobrú komunikáciu medzi rodičmi a vedením škôlky. Taktiež sme veľmi ocenili tútoring, čo je jednou z výhod tejto škôlky. Celkovo sme veľmi veľmi spokojní a určite by sme takéto prostredie odporúčali mnohým ďalším rodičom, ktorým záleží na dobrej výchove svojich detí a ktorí vedia, aké dôležité je k tomu urobiť aj správny výber škôlky.“

27.5.2015
Rodičia z Pramienka

„Po dvoch rokoch skúseností so škôlkou by sme určite nemenili. Veľmi pozitívne hodnotím veľmi ľudský prístup učiteliek a individuálny rozvojový program dieťaťa, na ktorého príprave sa okrem pedagóga účastnia aj samotní rodičia dieťaťa. Pozitívne hodnotím taktiež formáciu detí a výchovu k charakterovým hodnotám a cnostiam. Rodičia majú taktiež možnosť angažovania sa vo voľnočasových aktivitách škôlky ako napr. splav, stanovačky, výlety, či opekačky.“

3.10.2016
JK

“V škôlke Pramienok máme dve deti, starší Edko je v predškolskej triede a Žofka v triede najmladších detí. Na Pramienku sa nám veľmi páči, spolupráca učiteľov s nami rodičmi, lebo nám poskytuje množstvo informácií “z druhej strany:)” o vývine a napredovaní našich detí. Perfektné sú pravidelné informácie o tom čo je náplňou “vyučovania”, a výlety na zaujímavé miesta. Čo je, ale pre nás asi najdôležitejšie, je že naše deti sú v Pramienku spokojné a ráno sa do škôlky tešia.”

19.1.2017
Kristína

„Škôlka Pramienok nás oslovila individuálnym, citlivým a láskavým prístupom k deťom ako aj k rodičom. Páči sa nám výchovno-vzdelávací program so zameraním na kresťanské hodnoty. Všetci zamestnanci ako aj dobrovoľníci, ktorí pomáhajú pri rozvoji škôlky, vytvárajú pre deti zaujímavé, podnetné a kreatívne prostredie pre ich vývoj. Je vzácne sledovať ich zapálenie pri práci s deťmi. Je vidieť, že pani učiteľky robia svoju prácu veľmi rady a nie je to pre ne len zamestnanie ale najmä povolanie. Na škôlke oceňujeme aj individuálne stretnutia s učiteľkami, na ktorých môžeme spolu diskutovať o výchove a vzdelávaní našej dcérky. Vidíme, že dcérka sa v škôlke cíti veľmi dobre a chodí do nej rada.“

23.1.2017
Rodičia Emky

„Po návšteve súkromných jaslí, v ktorých náš syn Riško patril medzi  šikovné a  usmiate detičky,  začal navštevovať  štátnu materskú škôlku. Ale časom sme videli, že  Riško do škôlky chodí nerád , ba dokonca sa bojí. V škôlke ho považovali za „zlého” chlapca len preto, že je svojský, trochu iný než ostatné deti.
Preto sme pre Riška začali hľadať  súkromnú materskú škôlku, ktorá by zohľadňovala individualitu dieťatka a tak k nemu pristupovala. Oslovila nás práve škôlka PRAMIENOK a naše očakávania sa nám naozaj splnili. V škôlke pani učiteľky svojím láskavým a trpezlivým prístupom vedú detičky k pozitívnej výchove v harmónií, ku kresťanským hodnotám a veľmi oceňujeme ich citlivý a individuálny prístup k výchove a vzdelávaniu. Tiež sa nám páči, že škôlka podáva spätnú väzbu a funguje veľmi dobrá komunikácia medzi rodičmi a vedením škôlky. Je vidieť, že  pani učiteľky robia svoje povolanie rady a pre nás je samozrejme najdôležitejšie, že náš Riško robí pokroky a do PRAMIENKA  chodí  veľmi rád. Určite túto  škôlku  odporúčame aj iným rodičom, ktorí chcú pre svoje dieťatko skvelú výchovu a vzdelávanie s individuálnym pozitívnym prístupom, pretože berie ohľad na to, že každý človiečik je osobnosť. Ďakujeme.”

21.2.2017
Rodičia Riška K.

Ďalšie referencie o našej škôlke nájdete na:

Eduworld.sk

 

Googlemaps.com

 

Facebook