Skutky lásky v materskej škole Pramienok

Vianoce sú sviatkami pokoja, radosti, ale aj štedrosti. V mesiaci december preto veľa našich aktivít smeruje práve k rozvíjaniu tejto cnosti u detí. Keďže najväčším vzorom pre všetky deti sú práve ich rodičia, pozývame aj ich k tomu, aby spolu s deťmi prejavili svoju štedrosť v pomoci ľuďom v núdzi.

Robiť dobré skutky, „skutky lásky“, je veľmi ušľachtilé, krásne a zároveň radostné. Nielen dávať z množstva, čoho máme veľa, ale dokázať sa podeliť s tým, čo máme, čo potrebujeme k svojmu životu, je ušľachtilé.

Myšlienka sv. José Maria Escriva, ktorú vyslovil už pred viac ako 50 rokmi je preto stále aktuálna.

„Skončil čas dávania starého šatstva a toho, čo je nazvyš. Treba dať srdce a ducha.“

Tento rok sme sa preto opäť spolu s rodičmi zapojili do niekoľkých charitatívnych aktivít – Netradičný Mikuláš, ktorý mikulášske balíčky zbiera a nie rozdáva, Potravinová zbierka pre Slovenskú katolícku charitu, Zbierka teplých ponožiek a diek pre bezdomovcov a zapojili sme sa aj do projektu Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok v spolupráci s jednou našou maminkou, koordinátorkou pre MČ Petržalka.

Rodičia našich detí sa ochotne a štedro aj tento rok zapojili do týchto akcií a zbierok. Sú pozorní, vnímajú potreby svojich blížnych a aj takouto formou pomáhajú tam, kde je to potrebné – ľuďom v núdzi, biede, či nedostatku.

Každý z týchto projektov v sebe nesie hodnotnú a veľkorysú myšlienku byť tu pre druhých, nielen pre ich materiálne potreby – darovať blížnemu kúsok zo svojho materiálneho zabezpečenia, ale aj pre tie duchovné – urobiť druhému radosť, venovať mu chvíľu svojho času a svojej lásky.

Robiť dobré skutky, „skutky lásky“, je veľmi ušľachtilé, krásne a zároveň radostné. Nielen dávať z množstva, čoho máme veľa, ale dokázať sa podeliť s tým, čo máme, čo potrebujeme k svojmu životu, je ušľachtilé.

Netradičný Mikuláš

Ešte pred sviatkom sv. Mikuláša priniesli deti z domu mikulášske balíčky, ktoré pripravili spolu so svojimi rodičmi, a odovzdali ich Mikulášovi, aby nimi mohol obdarovať iné deti. Tento rok balíčky putovali deťom, ktorých matky sú v núdzi, deťom z viacpočetných či mnohodetných rodín. V predchádzajúcich rokoch to boli napríklad deti s postihnutím, deti z krízového centra, ktoré tam bývajú so svojimi matkami, alebo občianske združenie či organizácia zameraná na pomoc druhým v núdzi.

Potravinová zbierka pre Slovenskú katolícku charitu

Všetci, celý tím Pramienku, spolu s rodičmi našich detí, sme sa zapojili do tejto cennej zbierky, ktorá dokáže pomôcť tým najbiednejším, ktorí majú nedostatok často aj tých najzákladnejších potravín. Vyzbierané trvanlivé potraviny – instantné polievky, konzervy, strukoviny, sušené mlieko, detské príkrmy, detská výživa, zaváraniny, káva, čaj, cukor, múka, cestoviny, ryža, sušené ovocie, sušienky a podobne – im umožnia vykúzliť vo svojich domov čaro Vianoc.

Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok

Kvôli pandemickým opatreniam sme už druhý rok nemali možnosť zrealizovať návštevu v domove dôchodcov, ktorým sme v predvianočnom období zvykli spríjemniť čas vianočnou besiedkou našich detí.

Vďaka aktívnej maminke v našej materskej škole, ktorá je koordinátorkou tohto projektu pre MČ Petržalka sme však mali možnosť prejaviť našu úctu k starým ľuďom aspoň prostredníctvom krabičiek plných lásky. Išlo už o 4. ročník celoslovenskej výzvy „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“

Rodičia naplnili krabičky niečím sladkým, niečím slaným, niečím teplým, niečím mäkkým, niečím voňavým, niečím na zábavu a niečím zo srdca.

Zbierka ponožiek a diek pre ľudí bez domova

Už po tretí raz sme sa zapojili do zbierky pre ľudí bez domova, ktorí skončili na ulici vplyvom nepriaznivých životných okolností. Teplo domova, ktoré je pre väčšinu z nás samozrejmosťou im síce tieto teplé deky a ponožky nenahradia, ale môžu im pomôcť prežiť zimné obdobie na ulici vo väčšom bezpečí, či im môžu niekedy až zachrániť život. Zbierku koordinovala naša kolegyňa Katarína Bíliková, ktorá je dlhoročnou spolupracovníčkou spolku Sv. Egídia a angažuje sa v pomoci ľuďom bez domova.

Nech aj ľudia v núdzi majú požehnané, radostné a štedré Vianoce.