Španielsko

História podobných škôl a škôlok, aké zakladá aj občianske združenie ASROW sa začala v Španielsku v 50-tych rokoch minulého storočia. Skupina piatich rodín – tri z Barcelony, jedna z Terrassa a jedna zo Sabadellu sa spojili a zhodli sa v tom, že je potrebné vytvoriť rodinnú školu, ktorá by spĺňala ciele a očakávania, ktoré mali na vzdelanie svojich detí.

Rozhodli sa založiť školu Viaró. V dobe, keď neexistoval internet, skype a ostatné moderné technológie sa s veľkým odhodlaním a vytrvalosťou pustili do prípravného procesu. Založeniu školy venovali všetok svoj voľný čas, či dokonca obedné prestávky.

V roku 1963 otvorili chlapčenskú školu Viaró. Vzápätí vznikla ďalšia pracovná skupina, ktorá pracovala na založení dievčenskej školy Canigó v Barcelone.

V roku 1964 vznikli 2 ďalšie školy pre rodiny s nižšími príjmami – chlapčenská Xaloc a dievčenská Pineda. Aj napriek obmedzeným finančným zdrojom vznikli školy s vysokou úrovňou vzdelávania a odbornej prípravy.

V krátkom čase v roku 1965 vznikli ďalšie zariadenia, ktoré mali za cieľ vypĺňať voľný čas detí formačnými aktivitami. Vznikli kluby Daumar a Carena, ktoré deťom poskytujú množstvo mimo školských aktivít: šport, kultúra, výlety, ale aj výpomoc v štúdiu a ďalšie.

Myšlienka týchto rodinných škôl sa postupne začala rozširovať aj do ostatných častí Španielska a následne do celého sveta. Dnes funguje viac ako 500 školských zariadení v 60-tich krajinách sveta, založených rodinami, ktoré sa myšlienkou vytvoriť školu, spĺňajúcu očakávania na vzdelanie ich detí, inšpirovali. Všetky tieto školské zariadenia patria vo svojich krajinách do špičky v oblasti výchovy a vzdelávania detí.