Šport

Viesť deti k športovaniu už od útleho veku má svoj nesporný význam pre získavanie pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám, ktoré sú dôležité nielen pre ich fyzickú kondíciu, ale aj budovanie základov zdravého životného štýlu. Nenahraditeľný prínos však majú predovšetkým pre rozvoj psychomotoriky. Pre deti je šport najmä zábava a ani netušia, aký dôležitý je pre ich budúci úspech v učení. Aj preto sa cielené športové aktivity konajú v našej škôlke každý deň.

Najčastejšie ich realizujeme vo forme prekážkovej dráhy s využitím rôznych prvkov našej cvičebnej zostavy. Počas obdobia dvoch týždňov sa sústredíme prednostne na jedno hlavné cvičenie. Dbáme o to, aby sa ho deti naučili vykonávať dôkladne a svedomito, kombinujeme cvičenia, ktoré môžu deti vykonávať samostatne s maximálne jedným cvikom, pri ktorom potrebujú deti pomoc.

Vynikajúce podmienky na športovanie majú deti aj počas každodenného pobytu na našom novom ihrisku. Tu si môžu zvoliť aktivity v závislosti od veku, individuálnych schopností, či obtiažnosti hracích prvkov.

 

Lienky

3-4 ročné deti

Kamzíčky

4-5 ročné deti

Sovičky

5-6 ročné deti

Rovnováha
 • Chôdza po rovnej čiare
 • Lezenie v podpore drepmo
 • Chodím ako bocian
 • Pokus o stoj na jednej nohe
 • Chodenie po lavičke dopredu
 • Stoj na jednej nohe s pohybovaním druhej nohy
 • Pochodovanie so zdvíhaním kolien
 • Chodenie po lavičke bokom
 • Chôdza po šikmej ploche a zvýšenej rovine
 • Chodenie po špičkách
 • Stoj na jednej nohe
 • Poskoky na jednej nohe
 • Lastovička
 • Chodenie po lavičke s loptičkou na lyžičke
 • Poskoky v drepe
Orientácia
 • Chôdza medzi prekážkami
 • Beh medzi kužele
 • Chôdza medzi prekážkami so zmenou  smeru, dĺžky kroku
 • Krútenie sa
 • Behanie so zmenami smeru
 • Slalom medzi kužele dopredu aj dozadu
 • Chôdza s prekračovaním prekážok v organizovanom útvare
Koordinácia tela
 • Váľanie sudov
 • Chodenie po štyroch aj dozadu
 • Zoskok z vyššej roviny do drepu
 • Chodenie po schodoch s držaním
 • Nácvik  na kotúľ
 • Chôdza, beh na signály
 • Chodenie po štyroch so záťažou
 • Prechody zo stoja do rôznych polôh na povel
 • Chodenie po schodoch bez držania
 • Nácvik a cvičenie kotúľa
 • Prevaľovanie sa z boka na bok
 • Chodenie po štyroch so záťažou
 • Pochodovanie s nácvikom striedavých pohybov
 • Striedanie rôznych polôh podľa inštrukcie
 • Plynulá chôdza po schodoch aj vo dvojiciach
 • Rytmické pochodovanie
 • Kotúľ v pred s pomocou a bez pomoci
Zdolávanie prekážok
 • Plazenie pod prekážkou
 • Prekračovanie, preskakovanie nízkych prekážok
 • Prehadzovanie predmetov nad prekážku
 • Beh do určeného cieľa
 • Výskoky k zavesenému predmetu
 • Plazenie pod prekážkou
 • Skoky znožmo, do výšky, do diaľky, s otočením
 • Skoky s rozbehom
 • Výskok k zavesenému predmetu
 • Plazenie sa na bruchu, priťahovanie rukami
 • Plazenie na bruchu a chrbte pod prekážkou
 • Plazenie sa na lavičke s priťahovaním
 • Skoky znožmo
 • Preskakovanie nízkych prekážok v behu a v chôdzi
 • Skákanie do výšky s rozbehom
 • Výskoky k zavesenému predmetu
 • Skok do diaľky cez pohybujúce sa prekážky
 • Štart zo stoja a z rôznych polôh
Hry s loptami
 • Podávanie a pohadzovanie ľahkých predmetov
 • Hádzanie lopty – šikmý, kolmý odraz
 • Kotúľanie lopty správnym smerom
 • Chytanie lopty
 • Chôdza s loptou medzi nohami
 • Podávanie lopty do kruhu
 • Vyhadzovanie lopty do výšky
 • Hádzanie lopty na cieľ
 • Kotúľanie lopty k cieľu
 • Rýchle podávanie lopty do kruhu
 • Chytenie lopty po odraze
 • Skoky s loptou medzi nohami
 • Kotúľanie lopty určeným smerom
 • Vyhadzovanie lopty do výšky jednou a dvoma rukami
 • Hádzanie lopty o zem s chytením
 • Hádzanie lopty vo dvojiciach, jednou alebo oboma rukami
 • Skoky s loptou medzi nohami cez kužele