Našim deťom v škôlke zabezpečujeme desiatu, obed a olovrant.

Stravu nám dodáva externý dodávateľ. Súčasťou nášho jedálnička je 3x do týždňa čerstvé ovocie, 2x do týždňa čerstvá surová zelenina. Stravu vyberáme pestrú a vyváženú.

Súčasťou nášho jedálnička sú rôzne kaše, müsli s ovocím, ryby, kuracie alebo hovädzie mäso.

Dbáme na pitný režim detí. Deťom podávame čistú pitnú vodu alebo nesladený čaj.

Vieme zabezpečiť stravu pre deti s diétou /bezlepková, bezlaktózová…/ a výber jedla vieme upraviť pre potreby daného dieťaťa.

Neposkytujeme možnosť poldennej stravy, avšak deťom, ktoré majú poldennú dochádzku radi zabalíme olovrant domov.

Všetci naši zamestnanci majú zdravotný preukaz a teda oprávnenie narábať s jedlom.

 

Od školského roka 2020/2021 je naša materská škola zapojená do programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách „Školské ovocie a zelenina“ s finančnou podporou EÚ a zriaďovateľa materskej školy. Vďaka programu dostávajú deti raz do týždňa jednu porciu sezónneho ovocia alebo ovocnej šťavy nad rámec ponuky v jedálnom lístku.

CENA STRAVNÉHO

Cena stravnej jednotky je 4,10€/deň, resp. 4,30-4,50€/deň pre deti s diétou podľa typu diéty

 

Od školského roka 2021/2022 za stravu vyberáme paušálny poplatok vo výške 80€/mesiac pre deti odoberajúce stravu KLASIK a vo výške 85€-90€/mesiac pre deti odoberajúce DIÉTY (bezlepková, bezmliečna). Paušálny poplatok za stravu sa platí za 11 mesiacov a pokrýva náklady na stravovanie pri plnej dochádzke dieťaťa do materskej školy, v ktorej sú už zohľadnené aj plánované dni školských prázdnin podľa harmonogramu školského roka.

Na konci školského roka prebehne vyúčtovanie stravy podľa počtu odhlásených obedov za dni neprítomnosti dieťaťa v materskej škole.

ÚHRADA STRAVY

 

Strava sa platí na účet číslo:

2921876831/1100

IBAN: SK 25 1100 0000 0029 2187 6831 TATR SK BX

ODHLASOVANIE STRAVY

 

Strava sa odhlasuje prostredníctvom služby Edupage.

Tá ponúka možnosť odhlasovania cez aplikáciu v mobile, ktorá je bezplatne dostupná v AppStore pre iPhony alebo ObchodPlay pre Android a je potrebné si ju inštalovať do smartfónu. Elektronické odhlasovanie je možné aj cez internetovú stránku Edupage.

V prípade neprítomnosti dieťaťa v MŠ stravu odhlasuje rodič najneskôr do 7.30 v daný deň (stravu môžete odhlásiť aj vopred, aj na niekoľko dní). 

Prihlavacie údaje obdržia rodičia po prijatí dieťaťa do SMŠ Pramienok.