Stravovanie STARE

Našim deťom v škôlke zabezpečujeme desiatu, obed a olovrant.

Stravu nám dodáva externý dodávateľ. Súčasťou nášho jedálnička je 3x do týždňa čerstvé ovocie, 2x do týždňa čerstvá surová zelenina. Stravu vyberáme pestrú a vyváženú.

Súčasťou nášho jedálnička sú rôzne kaše, müsli s ovocím, ryby, kuracie alebo hovädzie mäso.

Dbáme na pitný režim detí. Deťom podávame čistú pitnú vodu alebo nesladený čaj.

Vieme zabezpečiť stravu pre deti s diétou /bezlepková, bezlaktózová…/ a výber jedla vieme upraviť pre potreby daného dieťaťa.

Neposkytujeme možnosť poldennej stravy, avšak deťom, ktoré majú poldennú dochádzku radi zabalíme olovrant domov.

Všetci naši zamestnanci majú zdravotný preukaz a teda oprávnenie narábať s jedlom.

Cena a úhrada stravného

  • Cena stravnej jednotky je 4€/deň.
  • Za stravu vyberáme paušálny poplatok vo výške 60€/mesiac. Pomáha nám to šetriť prevádzkové náklady a tiež držať mesačné výdavky vašej rodiny na nižšej úrovni. Výška paušálneho poplatku bola stanovená s ohľadom na skúsenosti s dochádzkou detí do škôlky z predchádzajúcich školských rokov. V paušálnom poplatku je zohľadnená aj prípadná neprítomnosť dieťaťa v škôlke a prázdniny. V prípade neprítomnosti je potrebné dieťa zo stravy odhlásiť.
[service_horizontal_nd color=“blue“ asettings=“yes“ shape=“nicdark_radius_circle“ cuticon=“1″ title=“ÚHRADA STRAVY“ description=“Strava sa platí na účet číslo:

2921876831/1100

IBAN: SK 25 1100 0000 0029 2187 6831 TATR SK BX

Odhlasovanie stravy

Strava sa odhlasuje výlučne na telefónnom čísle 0903 277 688, najneskôr do 7,30 h. ráno daného dňa, prípadne môžete poslať sms správu aj vopred.“ icon=“icon-money-1″]

[title_nd tag=“h2″ style=“title“ align=“center“ title=“JEDÁLNY LÍSTOK“ color=“#828282″]
[title_nd tag=“h2″ style=“subtitle“ align=“center“ title=“Týždeň 25.3. – 29.3.2019″ color=“#828282″]
[divider_nd size=“small“ color=“#dd9933″]
[title_nd tag=“h2″ style=“subtitle“ align=“left“ title=“Strava bez diéty“ color=“#828282″]
[title_nd tag=“h2″ style=“title“ title=“Strava s laktózovou intoleranciou“ color=“#828282″]
[title_nd tag=“h2″ style=“title“ title=“Strava No Milk, No Gluten, No Egg“ color=“#828282″]