Výtvarné Umenie

Lienky

3-4 ročné deti

Kamzíčky

4-5 ročné deti

Sovičky

5-6 ročné deti

Maľba akvarelom

Vystrihovanie tvarov

Kresba ceruzkou, pastelom

Kresba pastelkou

Modelovanie z cesta

Lavírovaná kresba

Modelovanie z plastelíny

Kresba fixkou a tenkými kriedami

Maľba temperou

Plošné a priestorové utváranie (krčiť prekladať, skladať papier)

Maľba vodovými farbami

Modelovanie z hliny

Práca z rozličného odpadového materiálu doplnená kresbou

Zoznamovanie so známymi výtvarnými umelcami

Odlievanie v sadre

Koláž

Maľba na textil

Kombinované techniky-mastný pastel+ vodové farby

Materiálové techniky- vystrihovanie

Koláž z prírodnín

Papierová koláž

Maľovanie s prstovými farbami

Maľba pastóznymi farbami

Technika tlače-potlače bublín

Vyfarbovanie obrázkov

Priestorové utváranie z kamienkov, vetvičiek, piesku

Kliaksografia-zapúšťanie farby na namočený podklad

Kresba kriedou

Práca s rozličného odpadového materiálu-drevo, textil, prírodniny

Konštruovanie priestorových kompozícií- práca s kartónom, krabičkami

Miešanie farieb

Frotáž

Odtláčanie rôzneho materiálu

Odtláčanie predmetov

Technika tlače

Servítkova technika

Lepenie na plochu

Paketáž-obkresľovanie tela

Kresba postavy

Čmáranice

Odtlačky rúk

Mozaika z papiera

Hry s geometrickými tvarmi na ploche

Púpavové umenie

Muchláž- voskovky+tuš