Zamestnanecký grantový program nadácie Tatra banky – Dobré srdce

Nadácia Tatra banky – zamestnanecký grantový program Dobré srdce
Projekt: Zdravé a šikovné dieťa – sen každého rodiča
Získaný dar vo výške: 300€
Termín realizácie: 8/2014

Vďaka nadácii TB sa nám podarilo nakúpiť pomôcky  do MŠ.  Zakúpili autokreatívne pomôcky Logico Primo a Logico Piccolo. Tieto karty spĺňajú kritéria pre všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa: rozvoj zrakového a sluchového vnímania a pamäte, komunikačné schopnosti, myslenie, pamäť, koncentráciu, jemnú motoriku, orientáciu v priestore a čase, predčitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť. Táto pomôcka povzbudzuje dieťa k samostatnosti, motivuje ho k učeniu, vedie k sebakontrole, trpezlivosti, sebaovládaniu – čo sú veľmi dôležité zručnosti pre jeho budúci život.