Vedeli ste, že až 80% osobnosti dieťaťa sa formuje do 6 rokov jeho života? Osvojenie dobrých návykov a rozvíjanie pozitívnych charakterových vlastností sú najlepším predpokladom šťastného dieťaťa.

 

To stojí naozaj za to, aby ste si vybrali správneho partnera vo výchove a vzdelávaní Vašich detí. 

 

"RODINA JE PRVOU ŠKOLOU ŽIVOTA, ŠKOLA JE DRUHÝM DOMOVOM."

 

 

 

Staňte sa súčasťou materskej školy, ktorá bude predĺženou rukou Vašej rodiny…

 

… školy, ktorá vám bude s výchovou detí pomáhať.

 

 

Čo získa Vaše dieťa a Vaša rodina?

 

 • kvalitný výchovno-vzdelávací program v súlade so štátnym vzdelávacím programom s dôrazom na kvalitný predškolský program
 • denné hrové činnosti v anglickom jazyku metódou Jolly Phonics
 • budovanie predčitateľskej gramotnosti za pomoci metódy Eľkonina
 • výchovu a vzdelávanie v súlade s kresťanským pohľadom na človeka a svet
 • pravidelnú spätnú väzbu o napredovaní dieťaťa vo všetkých oblastiach jeho osobnosti – intelektovej, emočnej, sociálnej, telesnej
 • spoluprácu a podporu v riešení výchovných a vzdelávacích cieľov
 • prostredie, kde deti aj učitelia používajú jednotné oblečenie
 • vyváženú a zdravú stravu s dôrazom na kvalitné suroviny a dostatok sezónneho ovocia a zeleniny
 • výuku v menších skupinách 15-22 detí podľa veku
 • kvalitné a moderné prostredie s vlastným ihriskom a záhradkou pre všestranný rozvoj dieťaťa
 • pravidelný pohyb detí za každého počasia
 • starostlivosť o vaše dieťa v rukách profesionálneho a priateľského tímu

Byť samostatný, vytrvalý a statočný, vedieť nadväzovať a udržiavať priateľstvá,  mať pokoru, v tom, že za svoj úspech nevďačím len sám sebe a byť spravodlivý sú len niektoré pozitívne charakterové vlastnosti, ktoré sú deťom predkladané v každodenných činnostiach. Postupne sa z nich stanú cnosti, ktoré ocenia nielen rodičia, ale budú prínosom pre Vaše dieťa počas celého jeho života, pretože osobnosť a charakter dieťaťa budú postavené na pevných základoch. 

Ako prebieha prijatie dieťaťa do materskej školy PRAMIENOK?

 • najskôr vyplňte online prihlášku
 • následne pozveme oboch rodičov na osobné stretnutie s riaditeľkou materskej školy, kde bližšie spoznáte našu školu a budete mať priestor opýtať sa na všetko, čo je pre vás dôležité
 • váš záväzný záujem nám potvrdíte vyplnením Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy
 • v prípade potreby nastavenia individuálneho školného si dohodnete finančné stretnutie so zriaďovateľom materskej školy
 • po úhrade zápisného je miesto pre Vaše dieťa v materskej škole rezervované
 • podpíšete Zmluvu o poskytovaní výchovy a vzdelávania a všetky potrebné formuláre
 • pred samotným začiatkom dochádzky si dohodnete termín nástupu a adaptačný program vášho dieťaťa

Koľko stojí školné?

 • mesačné školné za celodennú starostlivosť je 435€ bez stravy
 • poskytujeme zľavu na druhé alebo ďalšie dieťa
 • ročné školné je možné zaplatiť aj v jednej alebo dvoch splátkach, vďaka čomu môžete ušetriť významnú časť školného
 • v odôvodnených prípadoch sme pripravení dohodnúť sa na individuálnej výške školného
 • pri zápise dieťaťa do materskej školy sa uhrádza jednorazové zápisné vo výške mesačného školného

Ešte váhate?

Prečítajte si, čo o nás povedali rodičia

 

„Škôlka Pramienok nás oslovila individuálnym, citlivým a láskavým prístupom k deťom ako aj k rodičom. Páči sa nám výchovno-vzdelávací program so zameraním na kresťanské hodnoty. Všetci zamestnanci ako aj dobrovoľníci, ktorí pomáhajú pri rozvoji škôlky, vytvárajú pre deti zaujímavé, podnetné a kreatívne prostredie pre ich vývoj. Je vzácne sledovať ich zapálenie pri práci s deťmi. Je vidieť, že pani učiteľky robia svoju prácu veľmi rady a nie je to pre ne len zamestnanie ale najmä povolanie. Na škôlke oceňujeme aj individuálne stretnutia s učiteľkami, na ktorých môžeme spolu diskutovať o výchove a vzdelávaní našej dcérky. Vidíme, že dcérka sa v škôlke cíti veľmi dobre a chodí do nej rada.“

***

“Materskej škôlke „Pramienok“ v bratislavskej Petržalke patrí naša veľká vďaka. Naša dcéra za 2 roky urobila obrovský pokrok vďaka láskavému a trpezlivému prístupu celého kolektívu. Milé pani učiteľky, vrátane p. riaditeľky, chutná strava, príjemné prostredie v triedach s množstvom tvorivých aktivít a krásne detské ihrisko pre hry aj učenie. Oceňujeme nosenie rovnošaty, napomáha dobrým vzťahom medzi deťmi. Vrelo odporúčame.”

***

Pošlite nám online prihlášku a radi Vám škôlku predstavíme na osobnom stretnutí.