Zapojili sme sa do grantového programu Naše mesto 2019 s Nadáciou Pontis

Nadácia Pontis – Grantový Naše mesto 2019
Projekt: Učiaca sa záhrada
Získaný dar vo výške: 150€
Termín realizácie: 7.6.2019

Tento rok sa naša materská škola zapojila do projektu Naše mesto, kde sme spolu s dobrovoľníkmi zo spoločností Siemens a Tatra banka zveľaďovali našu školskú záhradu a ihrisko pre deti. 

Vďaka ich podpore a pod koordináciou záhradnej architektky z organizácie permakultura.sk sa podarilo zrealizovať vybudovanie bylinkovej špirály, revitalizovať záhon s ovocnými kríčkami a zvýšené záhony, v ktorých je vysadená zelenina, „učesať vŕbové stromčeky, ktorých bude v budúcnosti vŕbový domček. A to všetko v súlade s princípmi permakultúry. Dobrovoľníci tiež natreli plot okolo hojdacej siete, aby drevo čo najdlhšie vydržalo.

 

Príspevok od Nadácie pontis bol použitý na zakúpenie starých tehál, farby, kolov na uchytenie vŕbových stromčekov a ďalšieho drobného materiálu.

 

Rodičia prispeli k úspešnej realizácii projektu napečením koláčikov a slaného pečiva pre pracovitých dobrovoľníkov.

Počas celého dňa panovala skvelá atmosféra a pracovná nálada, vďaka čomu sa podarilo zrealizovať všetky naplánované činnosti.

Z výsledku spoločnej práce sa budeme spolu s deťmi radovať dlho.

 

ĎAKUJEME !!!