Zrealizovali sme projekt „Leto s kolobežkou“ vďaka Nadácii Pontis

Nadácia Pontis – Grantový program Strabag
Projekt: Leto s kolobežkou
Získaný dar vo výške: 5.000€
Termín realizácie: 6-8/2017

Finančné prostriedky od Nadácie Pontis boli použité na obstaranie materiálneho vybavenia pre športové aktivity na kolobežkách ako aj na realizáciu aktivít súvisiacich s dopravnou výchovou, či kreatívne pomôcky a materiál na výtvarné a edukačné činnosti s dopravnou tematikou.

 

ĎAKUJEME !!!