Zrealizovali sme projekt „Na ihrisku ako v lese“ vďaka Nadácii ČSOB

ČSOB nadácia – Zamestnanecký grantový program Pomáhame a podporujeme
Projekt: Na ihrisku ako v lese
Získaný dar vo výške: 3.000€
Termín realizácie: 1-7/2016

Cieľom projektu je vybudovanie detského ihriska pre materskú školu. Do ihriska sme vybrali prvky, ktoré rozvíjajú koordináciu tela, rovnováhu a zároveň orientáciu v priestore. Mnohé prvky sú vyberané pre súčasné použitie viac detí naraz, čím deti prirodzene nadobúdajú aj sociálne kompetencie. Vyberali sme rôzne prírodné prvky, ktoré pripomínajú prirodzené prekážky popadaných stromov v lese, ako napríklad drevené koly, lanová dráha, trojhrazda. Ďalej sme vsadili na nerovný terén, ktorý detí vždy láka. Každé dieťa chce byť čo najvyššie, pričom si namáha iné svalové skupiny ako pri chôdzi po rovine. Nerovný terén zároveň poskytuje deťom príležitosť  uspokojiť ich prirodzenú túžbu po prekonávaní prekážok a lození, behaní a voľnosti. Vybrali sme však aj prvky z bežných detských ihrísk, ku ktorým patrí obľúbené hojdacie hniezdo pre viac detí naraz.

 

Z finančných prostriedkov získaných z Nadácie ČSOB sme zakúpili hojdacie hniezdo, drevený vláčik, trojitú hrazdu, lanovú sieť, koly na prechádzanie a húpadlo na pružine.

 

ĎAKUJEME !!!