Boli sme na konferencii Hlava, ramená ...

katarina racz

01 mája 2023

Nekomentované

20. apríla sme sa zúčastnili VI. ročníka konferencie Hlava, ramená …, ktorú každý rok organizuje spoločnosť INFRA Slovakia, aby sme načerpali nové poznatky k našej práci. Mali sme možnosť vypočuť si interaktívne prednášky na zaujímavé a dôležité témy od skvelých hostí. O naše dojmy a poznatky sa chceme podeliť aj s vami. 

 

Ďakujeme organizátorom za príjemný vzdelávací a rozvojový deň, za skvelý výber tém a prednášajúcich, celá organizácia a priebeh boli vynikajúce. Ďakujeme aj nášmu zriaďovateľovi za možnosť zúčasniť sa konferencie a našim kolegyniam, ktoré to aj za nás potiahli v práci. Radi sa zúčastníme aj nabudúce.

PhDr. Ján Svoboda, psychoterapeut

Ako porozumieť ľudskému vzťahu a jeho dôsledkom v prežívaní.

Pán Svoboda je uznávaným odborníkom vo svojej oblasti. Jeho skúsenosti a poznatky nazbierané za roky terapeutickej praxe by sa nedali zhrnúť ani v niekoľkých celodenných prednáškach. V minulosti bol hosťom aj na konferencii organizovanej naším občianskym združením ASROW – Aký otec, taký syn a tak sme mali možnosť si jeho myšlienky dopĺniť a rozšíriť ich o ďalšie poznatky.

Na tejto prednáške nám vysvetlil, že najdôležitejší vzťah v živote človeka je vzťah k sebe samému. Každý vzťah, ktorý prežívame obsahuje 4 slová: starať sa, ovládať, prispôsobovať sa, slúžiť. Na týchto 4 elementoch nám cez interaktívne úlohy priblížil aj psychoterapeutické sebapoznávacie techniky.
Našu pozornosť upútal aj poznatok, že každý vývoj a pokrok je založený na nerovnosti, teda rozdieloch. Práve rozdiely posúvajú každý vzťah dopredu, pretože to sú práve tie oblasti, na ktorých môžeme v našich vzťahoch pracovať a robia naše vzťahy kvalitnejšími. Toto je istý základ vývojovej psychológie. Povedal nám tiež o dôležitosti sebareflexie, ktorá je považovaná za tzv. sociálny korektor. Je to schopnosť vidieť seba očami druhých.

Že pracovať na pozitívnych charakterových vlastnostiach a budovaní dobrých návykov sa oplatí naozaj od útleho veku nás presvedčil aj príbeh – Rozprávka o žabe a škorpiónovi. Zmeniť svoje zlé charakterové vlastnosti, či zlozvyky nie je síce nemožné, ale v dospelosti nás to stojí veľa úsila a v niektorých prípadoch je to až nemožné, ako u škorpióna.

 

Na brehu potoka stáli žaba a škorpión a obaja chceli prejsť cez rieku. Škorpión prosil žabu, aby ho preniesla na chrbte, lebo nevie plávať. Žaba odmietla, že ju škorpión uhryzne. Škorpión ju presviedča, že to by nespravil, veď by sa obaja utopili. Žaba teda súhlasila a zobrala škorpióna na chrbát.

Keď boli uprostred potoka, škorpión uhryzol žabu. Žaba sa na neho pozrela „Prečo si to urobil, teraz obaja zomrieme.“. „Ja viem“ odpovedal škorpión „ale čo mám robiť, keď už som raz taký“.

PaedDr. Adelaida Fabiánová

PaedDr. Adelaida Fabiánová, klinická logopedička

Prečo je oromotorika dôležitá a ako ju môžeme rozvíjať.

Prednáška pani doktorky Fabiánovej bola nabitá užitočnými informáciami, poznatkami a praktickými radami z oblasti logopédie a rozvoja oromotoriky u detí predškolského veku. Vysvetlila, že oromotorika je potrebná pre správnu a čistú artikuláciu, ale aj pre neverbálnu komunikáciu. Reč a artikulácia, sú síce sekundárnou funkciou úst, ak však absentujú pohyby jazyka v dutine ústnej, dieťa nevie prijímať potravu, čo môže mať za následok patologické problémy v oblasti reči, artikulácie. Základom správneho oromotorického rozvoja je správna POSTURA, teda stabilita trupu, ktorá umožňuje dobrú kontrolu hlavy a čeľuste – koordinované pohyby tvárových svalov a pier. Venovať dostatok času v rámci výchovy a vzdelávania pohybovým aktivitám a psychomotorickým cvičeniam, ktoré podporujú správne držanie tela je veľmi dôležitá.

Aj keď nemáme ambíciu stať sa logopedičkami, základná znalosť tejto problematiky je pri našej spolupráci s rodičmi veľmi dôležitá. Včasné rozpoznanie problémov a nasmerovanie rodičov na odborníkov zachránilo v našej materskej škole už nie jeden jazýček. 

Správna artikulácia a schopnosť zrozumiteľne komunikovať s okolím je dôležitým predpokladom úspechu dieťaťa v školskom veku.

Mgr. Art. Lenka Barilíková Spišáková ArtD., hlasový pedagóg

Ako využiť potenciál vlastného hlasu a tajomstvo ticha.

Prednáška sa začala úvodnou myšlienkou „Tajomstvo hlasu je v tichu, ktoré mu predchádza. Ak by nebolo ticho, nepoznali by sme možnosti hlasu.“ To ticho by si asi rád vychutnal každý učiteľ aj častejšie :-).

Po nej nasledovala struhujúca interaktívna prednáška, kde sme boli neustále v akcii, preto viac zaujímavých myšlienok sme perom nezachytili. 

Mgr. Art. Lenka Barilíková Spišáková ArtD.
PhDr. Robert Krause, PhD., MBA

PhDr. Robert Krause, PhD., MBA, neuropsychológ

Ako funguje a učí sa mozog dieťaťa v predškolskom veku

Doktora Krauseho väčšine z nás nie je potrebné predstvovať, počuť ho môžete napr. každé ráno v Slovenskom rozhlase v relácii Záhady mysle. Okrem iného bol aj konzultantom bakalárskej práce našej pani učiteľky Hanky Sládečkovej. 

Počas jeho prednášky zaznelo niekoľko výstižných citátov a myšlienok, ktoré ďalej rozvíjal v komunikácii s publikom. 

 

„S kým som, taký som.“  Preto nie je jedno od koho sa učíme. Toto ponaučenie nám vyrozprával aj na krátkom príbehu – O sliepke a orlovi.

 

Ktosi našiel orlie vajce a dal ho do hniezda k sliepke na dvor. Orol sa vyliahol s kuriatkami a rástol spoločne s nimi.

Celý život robil to, čo kurčatá na dvore. Myslel si, že aj on je kurča. Hrabal v zemi, hľadal červíky, kvokal a kotkodákal, trepotal krídlami a občas pár centimetrov vzlietol.

Roky ubiehali a orol zostarol. Jedného dňa uvidel vysoko nad sebou plachtiť nádherného vtáka. Starý orol sa s úžasom opýtal:ˮKto je toˮ? ˮTo je orol, kráľ vtákov,ˮ odpovedala mu sliepka vedľa neho. ˮPatrí oblohe. My patríme zemi. Sme sliepky.ˮ

A tak orol žil aj zomrel ako sliepka. Preto, lebo sa celý čas za sliepku pokladal.

 

Dlhšie varianty tohto príbehu si môžete prečítať tu:

http://vykecajsa.sk/zaujimavost_detail/495/Orol-a-sliepka-(pribehy-pre-uzdravenie-duse)/

https://blog.ican.sk/ste-orol-alebo-sliepka/

 

Porozprával nám tiež príbeh, ktorý sa odohral medzi Sokratom a jeho žiakom, ktorý prišiel za ním a chcel mu niečo povedať. Sokrates mu položil 3 otázky.

  1. Je to pravda, čo mi chceš povedať?
  2. Je to pozitívna informácia, ktorú mi chceš povedať?
  3. Je tá informácia potrebná?

 

Vysvetlil nám podstatu neurolingvistiky – tým, čo hovoríme ovplyvňujeme myseľ detí a vo všeobecnosti ľudí, priblížil tiež význam negatívneho a pozitívneho posilňovania v našej komunikácii, keď hovoríme o tom, čo nechceme alebo naopak verbalizujeme želané správanie. 

 

Vidieť a zažiť ho naživo bol pre nás všetkých zážitok.