CLIL: PRACTICAL METHODOLOGY FOR PRE-PRIMARY TEACHERS

katarina racz

20 augusta 2023

Nekomentované

Počas letného obdobia, koncom júla 2023, mala naša pani učiteľka Hanka možnosť navštíviť kurz metodiky CLIL, ktorý sa zameriava na modernú formu výuky anglického jazyka. Táto metodika v sebe kombinuje rozvoj kreativity, kritického myslenia, zvedavosti  a nápaditosti, teda všetky kritériá, ktoré by mali učitelia využívať a vkladať do svojich edukačných aktivít s deťmi.

 

Prečítajte si, ako vnímala kurz naša Hanka svojimi očami:

 

Deti sa prostredníctvom metódy CLIL učia pracovať tímovo, ale zároveň sa dokážu presadiť aj samostatne a povedať si svoj názor. Skúsená lektorka kurzu, pani Lucy Norris, nás previedla kurzom veľmi hravo. Občas sme sa my, samotní účastníci kurzu, cítili ako deti, ktoré s radosťou a nadšením plnia zábavné úlohy, učia sa nový jazyk a ani si to neuvedomujú. Okrem série inšpiratívnych hudobno-pohybových hier v anglickom jazyku sme sa počas kurzu priučili aj novým technikám. Tieto techniky nám ukázali ako s deťmi počas hodiny angličtiny rozoberať rôzne literárne diela a tiež ako s deťmi viesť hodinu, ktorá bude kreatívna a pre deti zábavná.

Erasmus+ CLIL

Samotná metóda CLIL je známa tým, že deti sa učia anglický jazyk v prirodzenom prostredí, prirodzenou formu, počas hrania hier, spevu piesní, počas čítania či iných bežných aktivít, ktoré v materskej škole s detičkami robíme. Pre deti je takto strávený čas podnetnejší a hodnotnejší, nakoľko počas hodiny angličtiny robia bežné veci ako inokedy, zmena je len v tom, že lektor sa im prihovára v anglickom jazyku a deti vlastne ani nevedia, že sa  učia nový jazyk.

Táto metóda je efektívnejšia, lebo vďaka nej sú edukačné bloky pre deti zábavnejšie v porovnaní s hodinami, počas ktorých deti sedia za stolom alebo na koberci a memorovaním sa učia naspamäť slovnú zásobu na aktuálnu tému. Celá metóda CLIL je postavená na tom, že deti musia byť počas edukačného bloku aktívne zapájané, musia danú tému najskôr zažiť, vyskúšať si ju a v neposlednom rade musia nadobudnúť pocit, že hodinu vytvárajú spolu s učiteľom. Následne môže prísť u dieťaťa pocit, že sa niečo nové naučilo. Striedanie činností počas jednej hodiny na kurze bolo jeho prirodzenou súčasťou.

Ako vyzerá deň v materskej škole podľa metodiky CLIL?

Opíšem vám to na jednom dni počas kurzu, kedy sme sa venovali tematike hmyzu a počas celého dňa sme mali možnosť zažiť sériu rôznych aktivít .

 

Ráno sme sa najskôr poriadne rozcvičili, potom sme sa naučili novú pieseň, zahrali si tematickú hru, prečítali sme si na danú tému príbeh. Neskôr ho ho výtvarne stvárnila časť tímu a odprezentovali svoje dielo pred ostatnými členmi kurzu. Nasledovala prechádzka do parku, v ktorom sme aktívne hmyz hľadali a fotografovali.

Z  kurzu som si okrem nových inšpirácií pre hodiny angličtiny zobrala aj pamiatku na mesto Dublin v podobe videných pamiatok, ktorých bolo v meste neúrekom. Hodnotné pre mňa boli aj rozhovory s pani učiteľkami z iných krajín v EU, počas ktorých sme mali možnosť vymeniť si skúsenosti a podeliť sa o spoločné zážitky z kurzu.