Ďakujeme za Váš príspevok

Milí rodičia a priatelia SMŠ Pramienok, 

 

Radi by sme sa aj tento rok uchádzali o Vašu podporu. Poukázaním 2% alebo 3% z Vašich daní pre ASROW, o.z., ktoré realizuje projekt súkromnej materskej školy Pramienok.

Vďaka Vašej podpore môžeme:

  • Prinášať inovácie vo vzdelávaní Vašich detí
  • Zabezpečiť údržbu detského ihriska
  • Priebežne obnovovať vybavenie materskej školy
  • Vybudovať rampu pre bezbariérový vstup do priestorov škôlky

ASROW, o.z., ktoré je zriaďovateľom SMŠ Pramienok je oprávnené prijímať dary v podobe 2% zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb, resp. 3% zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb, ktoré pre ASROW, o.z. vykonávali dobrovoľnícku činnosť v roku 2018 v rozsahu najmenej 40 hodín. 

 

V prípade, že ste rozhodnutí darovať 2%, resp. 3% zaplatenej dane na podporu SMŠ Pramienok, môžete tak urobiť prostredníctvom  predvyplného tlačiva „VYHLÁSENIE k poukázaniu podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. 

 

Postup pre darovanie 2%/3% pre FO:

1.Požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatenej dani.

3. Požiadať ASROW, o.z alebo inú organizáciu o vystavenie potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti v minimálnom rozsahu 40 hodín.

2. Vypísať Vyhlásenie a Potvrdenie, ktorých originály je potrebné zaslať na príslušný daňový úrad do 30.4.2019. Vo Vyhlásení musí byť IČO zarovnané doprava!!!

 

ASROW, o.z. 

Gercenova 10

831 06 Bratislava 

Občianske združenie

IČO 42180341

 

ASROW, o.z. je neziskové a dobrovoľnícke združenie, ktoré bolo založené rodinami v roku 2010 a od roku 2013 je zriaďovateľom SMŠ Pramienok. Cieľom ASROW, o.z. je  realizovať vzdelávacie projekty – zakladať materské, základné a stredné školy zamerané na všestranný rozvoj osobnosti, výchovu k hodnotám, v duchu kresťanských hodnôt a v úzkej spolupráci s rodičmi.

 

Presný postup pre darovanie nájdete na www.rozhodni.sk alebo priamo tu: 

 

Tiež by sme vás chceli informovať o možnosti podporiť SMŠ Pramienok vašimi internetovými nákupmi, pri ktorých nič naviac nezaplatíte a vďaka www.givenio.sk darujete niekoľko percent z Vášho online nákupu SMŠ Pramienok.

 

Ďakujeme za Vašu podporu, pomáhate nám tvoriť spolu hodnotnejší svet. 

S úctou 

ASROW, o.z.

 

 

Jednotlivé tlačivá si môžete stiahnuť tu:

Tlačivo na poukázánie 2% z dane tu

Potvrdenie o vykonavani dobrovoľníckej činnosti 2018 tu

 

NAŠE REFERENCIE

www.skolkapramienok.sk

www.eduworld.sk 

Facebook 

Googlemaps